Jubileumcongres KKNN Toekomstkracht voor (krimp) regio's


Datum
Plaats in agenda
Tijd
09:30 tot
Locatie
De Oosterpoort, Trompsingel 27, 9724 DA Groningen
Doelgroep

Geinteresseerden

Omschrijving

Op reis door Noord-Nederland vielen ons vooral meer optimisme en vertrouwen in eigen kracht en regio op. Op 25 november nodigen we u uit voor de afsluiting van dit jubileumjaar. We willen u laten zien wat er in de regio’s gebeurt en u ook een beetje toekomstkracht meegeven.

In 10 jaar On Tour reisden we via video’s, podcasts en virtuele wandelingen door krimp- en anticipeerregio’s in  Noord-Nederland, spraken met burgerinitiatieven en met wetenschappers en bestuurders. Dat leverde een veelkleurig beeld op, met een optimistische blik naar de toekomst. Maar we zijn er nog niet.…Vanuit brede welvaart scoren de (krimp) regio’s wel goed op groen en ruimte, maar minder qua sociaal-economisch of  bereikbaarheid van voorzieningen. Hoe maak je dorpen, regio’s, inwonersinitiatieven sterker en op de toekomst gericht?

Met u kijken we naar de vragen en keuzes voor de toekomst.

In de ochtend starten we deze feestelijke bijeenkomst met inspirerende sprekers als prof Bettina Bock over toekomstkracht en Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving Wouter Veldhuis over de (ruimtelijke) keuzes voor Noord-Nederland. Dit alles omlijst met cultuur uit de regio. In de middag workshops over: hoe kunnen burgerpanels en burgerparticipatie worden ingezet om de directe omgeving vorm te geven, wat gebeurt er op de woningmarkt en in de verhuisbewegingen en hoe speel je daar op in, welke ontwikkelingen zijn er over de grens en hoe ga je aan de gang met brede welvaart?

Aanmelden