Aanpak intergenerationele armoede: bespreken van de ervaringen


Datum
Plaats in agenda
Tijd
10:30 tot
Locatie
digitaal
Doelgroep

Professionals, maar iedereen is welkom

Omschrijving

Inspiratiebubbel: Gezinscoaches en maatschappelijk werkers van MWC en Sedna hebben ruim een jaar ervaring in de intensieve begeleiding van gezinnen die leven in een situatie waar armoede van generatie op generatie wordt doorgegeven. Samen Doen Hardenberg bv startte dit voorjaar met de werkwijze. Wat vraagt het van professionals in de begeleiding van de gezinnen om patronen te herkennen en te doorbreken? Wat werkte wel en wat werkte niet? Wat het vraagt van de professional en welke zijn er voorwaarden er nodig?

Aanmelden

Aanmelden kan via kansrijkopgroeien@coevorden.nl

Meer informatie

De regio kent een groter dan gemiddeld aandeel van de bevolking een lage sociaaleconomische status en is er vaak stapeling van problematiek. Het project richt zich op het doorbreken van intergenerationele armoede. Een belangrijk deel van de armoede die in de regio bestaat, wordt al decennialang van generatie op generatie doorgegeven. Kenmerkend voor deze gezinnen is dat armoede zich niet beperkt tot het niet beschikken over voldoende geld, maar ook alle andere levensdomeinen raakt. Het is een vicieuze cirkel die maar moeilijk wordt doorbroken. Het doel van de pilot is om een aanpak te ontwikkelen die bijdraagt aan het herkennen en doorbreken de patronen van intergenerationele armoede op gezinsniveau.