Hoe bedrijfsleven, onderwijs en overheden met de RegioCampus onze regio laten groeien


Datum
Plaats in agenda
Tijd
11:30 tot
Locatie
Mogelijk fysiek conform Covid-19 richtlijnen
Doelgroep

Genodigden: bedrijfsleven en instellingen

Omschrijving

Deel 2

Wat moet je je voorstellen bij de RegioCampus? En welke impact gaat dat in de regio hebben? Dat word je uitgelegd door deskundigen op het gebied van regionale vitaliteit / brede welvaart / economie. Daarna duiken we met een selectie van regionale stakeholders een workshop in, om eerste stappen te zetten richting uitvoering.

Aanmelden

Volgt

Meer informatie

De RegioCampus (werktitel) is een initiatief van de founding partners: Rijksuniversiteit Groningen, NHL Stenden Hogeschool, Drenthe College, gemeente Emmen en de provincie Drenthe, met de Universiteit van het Noorden als katalysator. Het is een nadrukkelijke uitnodiging aan bedrijven en andere (regionale) partners om zich aan te sluiten.

De RegioCampus is hét knooppunt in Zuid- en Oost-Drenthe en Noord-Overijssel waar kennis, onderwijs en bedrijvigheid samenkomen en richting geven aan een slimme en duurzame toekomst voor een vitale regio. De Campus stelt bedrijven in staat om veilig kennis te delen met elkaar en met kennisinstellingen en samen te ontwikkelen. Door samen te werken vanuit één gezamenlijke innovatieagenda wordt focus en slagkracht gegeven aan economische ontwikkeling in de regio.