Mensgericht innoveren in de zorg


Datum
Plaats in agenda
Tijd
16:00 tot
Locatie
Digitaal
Doelgroep

Alle medewerkers werkzaam in zorg en welzijn

Omschrijving

De ontwikkelingen in de zorg gaan momenteel snel. Toch zien we ook dat veel initiatieven tot vernieuwing niet altijd slagen. Dus…wat gaat hier niet goed? Hoe zorg je dat zorginnovaties aansluiten bij de echte vraag en behoeften van cliënten? Hoe neem je hen, maar ook betrokken professionals actief mee om een nieuwe werkwijze vorm te geven en eigen te maken?

Design thinking, of liever, mensgericht ontwerpen is juist daar opgericht. Deze werkwijze is inmiddels het handelsmerk van NHL Stenden Hogeschool geworden. Binnen onze (zorg- en welzijns)opleidingen, maar ook binnen de projecten die we doen met de praktijk.

Gijs Terlouw (Programmaleider Master Health Innovation), Marjolanda Hendriksen (Programmaleider Ad Service Welzijn & Zorg Emmen) en Job van ’t Veer (Lector Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn) illustreren aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe je juist sámen met de zorg- of hulpvrager aan de slag moet om tot passende antwoorden te komen. En dat ontwerpgerichte werkvormen erg leuk zijn om in de praktijk uit te voeren.

Aanmelden
Meer informatie