Q&A Raden- en Statenbijeenkomst


Q: Blijft deze video op YouTube staan voor de collega’s die vanavond niet aanwezig kunnen zijn?

A: Ja, de gehele bijeenkomst kan bekeken worden via de volgende link: Raden- en Statenbijeenkomst Regio Deal Zuid- en Oost- Drenthe - Livestream 24-01-2022 - YouTube

Q: Komen er nieuwe doelen als we na deze vier jaar in deze regio blijven samenwerken?

A: Henk Jumelet: "Als het gaat om de 3 pijlers moeten we kijken naar de behoefte op dat moment. We moeten blijven monitoren om vast te kunnen stellen wat nodig is, maar er zijn legio onderwerpen waarvan we met elkaar vinden dat er extra aandacht voor mag komen."

Guido Rink: "Volgens mij is de monitor perfect voor dat doel en geeft ons een goed beeld om samen met de Raden en Staten van gedachten over te wisselen."

Freek Buijtelaar: "We hebben veel sterke kanten in de regio, maar we moeten inderdaad ook kijken naar de kanten die ontwikkeld moeten worden."

Joop Brink: "We hebben te maken met regio specifieke problematiek, zoals de gezondheidsverschillen. De mensen in deze regio overlijden bijvoorbeeld 7 jaar eerder dan gemiddeld in Nederland. Daar is heel specifiek in onze regio aandacht voor nodig, ook op de lange termijn."

Q: Is er een update beschikbaar over het project Vitale Dorpen?

A: Kirsten Klasen, projectleider Vitale Dorpen: "Er zijn nu 5 dorpen verspreid over de regiodeal gemeenten die hebben gereageerd om met ons verder het traject in te gaan. Met hen worden komende periode intakegesprekken gedaan door Bokd en Cmo Stamm. In maart halen we dan op wat de tussenstand is en op welke thema’s de dorpen zich willen verdiepen."

Q: Wordt er nagedacht over de wijze waarop democratische invloed kan worden uitgeoefend op de inhoud van een Regio Deal?

A: Marc Hameleers: "Het is belangrijk dat elk van de overheden hier aan tafel zorgt voor een goede relatie met zijn democratie, in jullie geval met de Raden en Staten. Daarnaast is het belangrijk om ideeën bij inwoners te blijven ophalen."

Q: Wij hebben over 9 weken gemeenteraadsverkiezingen. Zijn er risico's voor de samenwerking in de Regio Deal?

A: Guido Rink: "Er zijn altijd risico's, maar ik denk dat het risico hier minimaal is. We hebben als gemeenten gezamenlijke uitdagingen die we nu op een goede manier insteken om tot een resultaat te komen. We weten met elkaar dat we niet zonder elkaar kunnen, dus je moet het samen doen."