Programmabureau


Het programmabureau Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe houdt de regie  op alle doelstellingen, in het bijzonder op de integraliteit en overkoepelende thema’s: verhogen brede welvaart en lerende regio. De opdrachtgever van het programmabureau is de stuurgroep.

Het programmabureau bestaat uit een programmamanager, programmasecretaris, een programma assistent, een communicatieadviseur en drie regisseurs voor de pijlers wonen, werken en welzijn. Daarnaast is er ondersteuning op het gebied van financiën, monitoring en juridische zaken.

Het programmabureau werkt nauw samen met de drie ontwikkelteams en het coördinatieteam.

De ontwikkelteams werken onder aanvoering van de regisseurs van de pijlers wonen, werken en welzijn. Daar vindt de ontwikkeling van de projecten plaats en wordt de voortgang van de projecten besproken.

Het coördinatieteam organiseert binnen de eigen organisatie de afstemming, is sparringpartner van het programmabureau op monitoring en de programmadoelen en draagt (mede) zorg voor de samenwerking tussen de organisaties. Het coördinatieteam bestaat uit een afgevaardigde van iedere gemeente en provincie.