Stuurgroep


De stuurgroep van de Regio Deal Zuid- en Oost- Drenthe beslist over projecten die starten en is verantwoordelijkheid voor de twee verbindende thema’s: brede welvaart en lerende regio. De stuurgroep stelt minimaal twee keer per jaar projecten met bijbehorende budgetten vast.

In iedere pijler: wonen, werken en welzijn vinden vakbestuurlijke overleggen plaats. Ideeën en projecten worden door ontwikkelteams voorgelegd. De vakbestuurders dragen projecten voor aan de stuurgroep om deze te bekrachtigen.

De stuurgroep Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe bestaat uit: de voorzitter Henk Jumelet (gedeputeerde provincie Drenthe), Henk Heijerman (wethouder gemeente Aa en Hunze), Nynke Houwing (wethouder gemeente Borger-Odoorn), Renze Bergsma (burgemeester gemeente Coevorden), Raymond Wanders (wethouder gemeente Emmen), Alwin te Rietstap (wethouder gemeente Hardenberg), Karel Loohuis (burgemeester gemeente Hoogeveen) en Marc Hameleers (manager Regioportefeuille ministerie LNV).