180 miljoen euro voor nieuwe Regio Deals


Een sterke en veerkrachtige samenleving begint in de regio: de plek waar we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Het kabinet zet in op nauwe samenwerking met de regio’s door voor de derde en laatste keer voorstellen te selecteren voor een Regio Deal. Met deze financiële impuls slaan overheden, bedrijven, bewoners en betrokken organisaties de handen ineen om regionale opgaven aan te pakken op een manier die past bij die regio. Opnieuw zijn er vanuit heel Nederland aanmeldingen binnengekomen. Van de 26 ingediende voorstellen zijn er 14 geselecteerd om samen met de regio’s uit te werken tot een deal. De ministerraad heeft ingestemd met dit voorstel van minister  Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voor deze deals is 180 miljoen euro beschikbaar uit de Regio Envelop waar in totaal deze kabinetsperiode 950 miljoen euro in zit.

Lees meer hierover op de website van de Rijksoverheid.