4,5 miljoen voor projecten die Zuid- en Oost-Drenthe en Hardenberg vooruit helpen


Kinderen interesseren voor wetenschap en techniek, huishoudens met een kleine portemonnee ondersteunen bij het energiezuinig maken van hun woning, inwoners helpen om de zorg voor elkaar te kunnen organiseren. Dit is een greep uit de mooie projecten die onder de vlag van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe* van start gaan. De stuurgroep heeft ruim 4,5 miljoen euro toegekend aan het starten van nieuwe projecten en het verlengen of uitbreiden van de bestaande projecten. Al deze projecten hebben tot doel om de brede welvaart in de regio te vergroten.

Goed op weg

Alle projecten zijn initiatieven op het gebied van werken, wonen en welzijn, waar samen met onder andere ondernemers, zorgverleners, scholen en woningcorporaties aan wordt gewerkt. Henk Jumelet, voorzitter van de stuurgroep Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe: “We zijn eind 2019 goed van start gegaan met de eerste projecten, er zijn al mooie resultaten geboekt voor de regio. Zo zijn de eerste studenten gestart met de flexibele opleiding HBO-Verpleegkunde. Ook zijn er mooie lokale projecten, waar we experimenteren met nieuwe manieren van werken om hier als regio van te kunnen leren. In het project ‘Kinderen eerst’ zijn huisartsen gestart met een andere aanpak om ouders en kinderen met vragen over bijvoorbeeld opgroeien en gedragsproblemen eerder en anders te kunnen helpen. Door te leren van elkaar en samen te werken, kunnen we het verschil maken en bouwen aan een sterke toekomst voor deze prachtige regio”.

Een aantal projecten uitgelicht

Skills4future

In dit project werken bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheden samen aan een sterk en toekomstbestendig technisch mbo-beroepsonderwijs. Door samenwerking tussen het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheden verbeteren regionale kennisdeling en innovatie.

Jeugd en techniek

Fablab HardenbergDoor nu te investeren in het interesseren van kinderen voor wetenschap en techniek, verwachten we op de lange termijn dat er meer breed technisch opgeleide werknemers instromen op de arbeidsmarkt in de regio. Zo laat het Fablab Coevorden (een openbare digitale werkplaats) kinderen vanaf groep 6/7 kennismaken met techniek en de toepassingsmogelijkheden van techniek in de samenleving. Daarnaast kan het plan voor een Open Science Hub in Exloo worden uitgewerkt, waar techniek en wetenschap toegankelijk worden gemaakt voor kinderen. En wordt het succesvolle Fablab in Hardenberg uitgebreid met onder andere een mini mobiel Fablab.

Proeftuinen wonen

Foto: Guido HansmanElke gemeente in de regio gaat de komende vier jaar experimenten uitvoeren om woningen te verbeteren. Dat gebeurt in proeftuinen, om te ervaren welke aanpak in de regio het beste werkt. Naast proeftuinen in Hoogeveen, Borger-Odoorn en Emmen gaan nu ook proeftuinen in Aa en Hunze, Coevorden en Hardenberg van start. Ook start een proeftuin ‘Vitale dorpen’.

Expeditie De Monden

Dit project is eind 2019 onder de naam ‘Ons eigen plan’ gestart en gaat na een succesvolle eerste fase door onder de naam ‘Expeditie De Monden’. In deze pilot organiseren inwoners de zorg voor elkaar meer onderling en in samenhang met wat er nog meer speelt in hun dorp of wijk. Professionals ondersteunen dat proces. Uit de eerste fase zijn drie ideeën geselecteerd, die de komende periode verder worden uitgewerkt. Doel is om te komen tot een aanpak die breed uit te rollen is in de regio.