Akkoord met Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe


De colleges van de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Hardenberg, de provincie Drenthe en het Rijk gaan akkoord met de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. Met behulp van deze Deal zetten zij zich de komende vier jaar gezamenlijk in voor een brede regionale welvaartagenda op het gebied van Werken, Wonen en Welzijn. De regionale overheden investeren samen 20 miljoen euro. Het Rijk stelt eveneens 20 miljoen beschikbaar. In mei en juni gaven de zes gemeenteraden en Provinciale Staten hiervoor al groen licht.

De overheden gaan samen met inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en onderwijs aan de slag. In elke gemeente starten projecten die een positief effect hebben op de welvaart in de hele regio. De bestuurders staan in de startblokken om de Regio Deal uit te voeren: “We hebben een prachtige regio, maar er is wel een impuls nodig om nog sterker te worden. Vooral op het vlak van werken, wonen en welzijn. We zijn blij dat het Rijk samen met ons deze positieve beweging in gang wil zetten. Met deze bijdrage kunnen we zaken sneller oppakken en meer bereiken.”  Na de zomer wordt besloten welke projecten en ideeën worden uitgevoerd.

Werken

Om te zorgen voor voldoende en goed opgeleid personeel komen er plekken waar leren, werken, innovatie en onderzoek samenkomen. Verder krijgen bedrijven uit de vrijetijdseconomie en industrie ondersteuning bij het maken van stappen in digitaliseringsplannen voor hun bedrijf. En willen we de aansluiting tussen onderwijs en het bedrijfsleven verbeteren.

Wonen

In de regio is een deel van de woningen verouderd en zijn er te weinig woningen voor kleine huishoudens. De Regio Deal richt zich op het toekomstbestendig maken van goedkope koopwoningen, waar eigenaren wonen met een lager inkomen. Er worden verschillende aanpakken in wijken en dorpen getest, zoals het verbeteren van het energielabel en het levensloopbestendig maken van woningen.

Welzijn

Met het geld van de Regio Deal wordt onderzocht hoe je met minder hulpverleners toch de juiste hulp kunt bieden. Daarnaast is de ambitie om voldoende HBO-zorgpersoneel op te leiden, in en uit de regio. Ook zijn andere zorgvoorzieningen nodig om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen. Wat werkt in de regio en in de praktijk? Ten slotte moet de jeugd alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Daarvoor moeten scholen en gezinnen en scholen onderling intensiever samenwerken.