Besluitenlijst Stuurgroep Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe


Een paar keer per jaar neemt onze stuurgroep besluiten over nieuwe of de uitbreiding/vervolg van bestaande projecten. Allemaal projecten die op hun eigen manier een bijdrage leveren aan het verbeteren van de welvaart in de regio. Een regio waarin we graag werken, ons thuis voelen en waar welzijn voor iedereen centraal staat. Onderstaand treft u een overzicht aan van de nieuwste projecten waarover besloten is.

Regio Zuid- en Oost-Drenthe krijgt opleidingscentrum voor monteur van de toekomst

Met dit innovatiecentrum beschikt de regio eind 2023 over een opleidingscentrum, een praktijkomgeving, een ontmoetingsplek en een expertisecentrum voor verduurzaming van de gebouwde omgeving. Doel van het centrum is om te zorgen voor voldoende en goed gekwalificeerd personeel voor de bouw- en installatiebranche. Ook geeft het een impuls aan de verduurzamingsopgave. De Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe onderschrijft deze ambitie en draagt ruim € 1,2 miljoen bij aan de realisatie van dit innovatiecentrum. Zie persbericht

Kenniscentrum polymeren

In onze huidige maatschappij is er steeds meer aandacht voor een circulaire economie en nog specifieker, het recyclen van polymeren. In onze regio beschikken we over een sterk kennisklimaat, meerdere onderzoeksfaciliteiten, inzamelingsinfrastructuur & verwerkingsmogelijkheden, chemieparken en vooral veel innovatieve bedrijvigheid. Een nationaal kenniscentrum moet de aanwezige kennis en de regionale krachten met elkaar verbinden en versterken. Het kenniscentrum brengt daarnaast kennis en expertise op het gebied van het recyclen van plastics bij elkaar. Juist ook door het verbinden van de techniek met maatschappelijke, economische en juridische vraagstukken. De Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe draagt € 80.000 euro bij aan een onderzoek naar de haalbaarheid van een nationaal kenniscentrum voor het recyclen van polymeren.

Bij het onderzoek zijn diverse partijen betrokken, waaronder NHL Stenden, RUG, provincie Drenthe, gemeente Emmen, CICE, CuRe, BioBTX, Senbis e.a.

Onderzoek financieringsmogelijkheden verbeteren woningen

De provincie Drenthe geeft opdracht om zowel de bestaande als de benodigde financiële mogelijkheden te onderzoeken voor woningeigenaren om de eigen woning te verbeteren. De gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen zijn mede-opdrachtgever voor deze verkenning. De verkenning richt zich op de financiële mogelijkheden van woningeigenaren met een smalle beurs, waarbij we de verbetering van de duurzaamheid van de woning, het onderhoud van de woning en het aanpassen van de woning om langer thuis te kunnen wonen meenemen. Binnen de gemeenten in de regio is al veel kennis van zaken. De opdracht wordt zo ingericht dat we optimaal gebruik maken van de eigen kennis en nieuwe kennis weer in de regio verankeren. De verkenning heeft tot doel het ontwikkelen van financiële mogelijkheden (instrumenten) die nodig zijn, maar nog ontbreken, om deze in te kunnen zetten in de verschillende proeftuinen in de regio. Er is een bedrag van € 180.000,- voor de verkenning beschikbaar gesteld.