Duurzaamheid Ontwikkel Centrum DOC33 officieel opgericht


DOC33 is een feit. Aan de Voltastraat 33 in Hoogeveen kunnen bedrijven, studenten en werknemers terecht voor hun ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid in de gebouwde omgeving. De vijf bestuursleden zetten afgelopen 7 oktober hun handtekening onder de oprichtingsakte van de stichting die handen en voeten geeft aan de activiteiten van het nieuwe Duurzaamheid Ontwikkel Centrum DOC33.

DOC33 biedt ruimte om samen te ontdekken en op zoek te gaan naar mooie oplossingen op het gebied van duurzaamheid in de gebouwde omgeving. De komende maanden ontstaat het expertisecentrum: een fysieke ontmoetingsplek met die toegang geeft tot technieken en materialentoepassingen voor circulair bouwen en specifieke apparatuur, zoals warmtepompen en energieopslagsystemen.

Proeftuin en opleidingscentrum

Werknemers kunnen bij DOC33 terecht voor hun opleiding of om- en bijscholing. Ook biedt het centrum leerwerkplekken voor studenten. Regionale bedrijven kunnen aansluiten om te experimenteren en om kennis op te doen in de proeftuin. Samen werken aan praktijkgerichte pilotprojecten op het gebied van werken en wonen (en daarmee ook welzijn).

Actief netwerk regionale bedrijven

DOC33 faciliteert een actief netwerk voor en door bedrijven en richt zich op kennisuitwisseling en wederzijdse samenwerking. Er zijn veel losse initiatieven in de regio, maar samenwerken is zoveel beter. Elke laatste woensdagavond van de maand vertelt een man of vrouw uit de praktijk in DOC DOET over een thema rond circulair bouwen.

Het bestuur van DOC33 wordt gevormd door Erik Nijhof, Jan Bork, Gert Vos (penningmeester), Jan Berend van Wijk (secretaris) en Jennifer Wessels Boer (voorzitter).

DOC33 is powered by Gemeente Hoogeveen, Alfa-college, Wij Techniek en Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. DOC33 is één van de projecten die mede door de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe tot stand komt. Binnen de Regio Deal werken verschillende partijen met elkaar samen aan het verbeteren van de welvaart in de regio. Met hart voor de regio, van elkaar leren, regionaal denken, het verschil maken en vooral doen.