Hoe houden we de huisartsenzorg gezond?


In samenwerking met de huisartsen wil de gemeente Emmen een actieplan maken en uitvoeren om het tekort aan huisartsen in de regio terug te dringen en te voorkomen. Dat de gemeente hierin de regie neemt is één van de aanbevelingen uit een onderzoek van Proscoop, de regionale adviesorganisatie in Noordoost-Nederland voor goede zorg en gezondheid dichtbij. In het rapport staan verschillende aanbevelingen om ook in de toekomst goede huisartsenzorg voor de inwoners van de gemeente te behouden.

Het rapport geeft een helder beeld van de problemen waar huisartsen in de gemeente Emmen mee worstelen. En dat is belangrijk om goede oplossingen te vinden. De knelpunten hebben te maken met de opbouw en samenstelling van de bevolking, de hoge zorgvraag en het tekort aan zorgverleners.

Hoge werkdruk

Het is al een paar keer aan het licht gekomen welke problemen kunnen ontstaan als een huisarts met pensioen gaat of stopt. Wethouder Raymond Wanders (Volksgezondheid): “Uit de gesprekken die wij met de huisartsen voeren, blijkt dat er bij hen grote zorg is over het dreigende tekort aan collega’s. Een aantal ziet hun pensioengerechtigde leeftijd naderen, terwijl op vacatures niet of nauwelijks reacties komen. Er zijn nu al praktijken met te veel patiënten omdat er vacatures open staan. Dat maakt de werkdruk enorm hoog.” De gemeente heeft geen directe verantwoordelijkheid, maar wel een groot belang bij goede en bereikbare zorg voor haar inwoners. Wanders: “Daarbij willen we ook het welbevinden van de zorgverleners in het oog houden. Huisartsen doen er alles aan om de zorg voor patiënten op peil te houden. Ze zijn strijdbaar, maken lange werkdagen. Dat gaat op termijn ten koste van de eigen gezondheid. En dat moet anders.”

Het moet en kan anders

Het rapport geeft denkrichtingen om het in de toekomst anders te doen. Bijvoorbeeld door de samenwerking met zorg en welzijn professionals te versterken, gebruik te maken van al bestaande goed werkende voorbeelden en door onze regio aantrekkelijk voor zorgprofessionals te maken. Wanders: “De huisarts is voor veel inwoners een eerste aanspreekpunt. Veel vragen zijn echter niet door medische zorg te verhelpen. Ook gaat veel tijd op aan administratie en rondbellen om andere goede zorg te regelen. We moeten ervoor zorgen dat de arts zich vooral met medische zorg bezig kan houden. Het advies is dat de huisartsen hiervoor een toekomstplan gaan maken. Huisartsen  komen hier onvoldoende aan toe. Daarom adviseert Proscoop dat de gemeente in deze planvorming het voortouw neemt om de partijen bij elkaar en de plannen verder te brengen.”

In de regio

Het onderzoek is nu gericht op de gemeente Emmen, maar de problematiek speelt waarschijnlijk ook in omliggende gemeenten. Daarom is in het kader van de samenwerking in de Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe afgesproken om de problematiek in de regio breder te verkennen.

Onderzoek

Proscoop heeft in opdracht van de gemeente dit onderzoek uitgevoerd en het rapport opgeleverd: Eerstelijnszorg in Emmen – op weg naar samenwerking, samenhang en krachtenbundeling. Dit hebben zij samengedaan met verschillende partners in het zorglandschap zoals de organisatie van huisartsen, zorgverzekeraar maar ook individuele huisartsen. De focus lag op de situatie en toekomstperspectief huisartsenzorg. Van hieruit is ook de verbinding gelegd met andere terreinen in het zorglandschap.