Intentieverklaring Bouwen aan Mensen getekend


Verschillende partijen gaan zich gezamenlijk inzetten om de werkloosheid onder huurders en het verduurzamen van huurwoningen in de regio aan te pakken. Ze tekenden daarom een intentieverklaring voor het project Bouwen aan mensen.

Over Bouwen aan mensen

Het project Bouwen aan Mensen biedt huurders zonder betaalde baan de mogelijkheid om aan de slag te gaan in de bouw- of technieksector. Bothilde Buma, directeur-bestuurder Woonservice:

“Gezamenlijk gaan wij ervoor zorgen dat de bouw in onze regio over voldoende vakmensen kan beschikken. Hierdoor komt er ruimte voor innovatie en zijn er voldoende mensen voor het onderhouden en verduurzamen van onze woningen. Tegelijkertijd bieden we huurders een baan en de mogelijkheid om zich om te scholen. We zien dat er huurders zijn die thuis zitten en heel graag iets willen bijdragen. Met Bouwen aan Mensen bieden wij hun die mogelijkheid. Want het hebben van een baan, ergens onderdeel van zijn en iets bijdragen aan de samenleving doet zoveel met je. Het bepaalt hoe je naar jezelf kijkt. En hoe je met anderen omgaat. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van mensen, de leefbaarheid van wijken en de bouw in onze regio.”

Het idee hiervoor is ontstaan doordat de woningcorporaties hun woningen willen verduurzamen, maar er te weinig personeel in de bouw- en technieksector is om dit te doen. Tegelijkertijd heeft een derde van de huurders van Domesta en Woonservice geen betaalde baan. Deze uitdagingen hebben verschillende partijen bij elkaar gebracht: bouw- en installatiebedrijven, ROC Drenthe College, Alfa-college, vakopleidingen en de Drentse en Hardenbergse woningcorporaties. Samen zijn ze tot het project Bouwen aan Mensen gekomen. Doel van het project is de beschikbaarheid van voldoende en gekwalificeerd personeel, nu en in de toekomst, om de huurwoningen te verduurzamen en te onderhouden.

Wethouder Alwin te Rietstap, penvoerder en vakbestuurder Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe: “Het project Bouwen aan mensen is een van de projecten uit de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. Het gezamenlijk en regionaal aanpakken van opgaven -  zoals duurzaamheid en werkloosheid -  het benutten van kennis en kunde vanuit verschillende sectoren en van inwoners maakt partijen sterker en bevordert het ondernemersklimaat.”

Deelnemende partijen

De partijen die deelnemen aan project zijn: Domesta, Drenthe College, Regionaal Techniek Centrum, Woonservice, Alfa-college, Opleidingsbedrijf IW Noord, Oost & Flevoland, Vechtdal Wonen, Bouwmensen en Wij Techniek.