Kansrijke start voor alle kinderen in Borger-Odoorn


Op donderdag 28 oktober ondertekenen de gemeente Borger-Odoorn en haar partners in het primair en voortgezet onderwijs, kinderopvang, zorg en cultuur, de nieuwe Lokale Educatieve Agenda (LEA). Hierin staat wat ze in Borger-Odoorn willen bereiken voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar tot en met 2024.

Het doel hiervan is om er met elkaar voor te zorgen dat kinderen en jongeren hulp krijgen om zich op hun eigen niveau te ontwikkelen. De organisaties die hieraan meewerken, houden zich bezig met onderwijs, zorg, kinderopvang, sport en cultuur. Het is belangrijk dat kinderen en jongeren gelijke kansen hebben, zodat we ervoor kunnen zorgen dat ze geen achterstand in hun ontwikkeling krijgen. We werken er juist aan om hun ontwikkelkansen te vergroten.

De LEA houdt zich bezig met drie belangrijk punten:

 ‘Goede en gezonde kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs thuis nabij’

 ‘Een vroege start van inzet op gelijke kansen voor alle kinderen is effectief’

 ‘Alle kinderen leren en ontwikkelen in een doorgaande lijn in voor hen de meest passende omgeving’.

Wethouder Trip over de nieuwe LEA en de samenwerking met de partners: "Ik ben tevreden over de afspraken die wij met elkaar hebben gemaakt voor de nieuwe Lokaal Educatieve Agenda. In de gemeente Borger-Odoorn werken we samen om alle kinderen zo goed mogelijk te helpen, zodat ze het beste uit zichzelf kunnen halen."

Lokale Educatieve Agenda

De Lokale Educatieve Agenda is ontwikkeld om het onderwijsbeleid in de gemeente aan te passen op de veranderde wetten in het beleid over onderwijs(achterstanden)beleid in 2006.

We willen met deze manier van werken zorgen dat gemeenten, schoolbesturen en andere betrokken organisaties samen goede afspraken kunnen maken over het onderwijsen jeugdbeleid.