Kick-off waterstof Tiny House


Binnen de Regio Deal werken partijen samen aan het boeken van vooruitgang op het gebied van duurzaamheid. In Hoogeveen werken overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen aan een woonwijk op waterstof. Om te laten zien dat je waterstof veilig als brandstof om te wonen kunt gebruik, wordt eerst gebouwd aan een tiny house. Je bent van harte uitgenodigd om hierover mee te denken op woensdag 4 maart van 15.00-17.00 uur, Duurzaamheidscentrum Alfa-college, Voltastraat 33 in Hoogeveen.