Onderzoek naar haalbaarheid internationaal MBO in Nederlands-Duitse grensstreek


Geen taalbarrière, een gezamenlijke Nederlands-Duitse vakopleiding, één
arbeidsmarkt. Een groot aantal organisaties wil het beste uit twee werelden in het grensgebied Zuidoost-Drenthe en Grafschaft Bentheim bij elkaar brengen. Begin volgend jaar wordt er een haalbaarheidsonderzoek opgestart naar internationaal MBO in de
grensstreek. Donderdag 16 december tekenen 17 bestuurders van de
betrokken organisaties hiervoor een intentieovereenkomst.


Overheid, onderwijs, ondernemers

Onder de samenwerkende organisaties zijn 3 gemeentes; Coevorden, Emmen en Hardenberg. Maar ook Stadt Nordhorn, Landkreis Grafschaft Bentheim, Agentur für Arbeit Nordhorn en 3 vakscholen in de Grafschaft Bentheim; Kaufmännische Berufsbildende Schulen, Gewerbliche Berufsbildende Schulen en Berufsbildende Schulen Gesundheit und Soziales. Vanuit het onderwijs zijn verder het Drenthe College, Alfa-college en De Nieuwe Veste betrokken. En daarnaast het Rijnland Instituut, een samenwerkingsverband tussen diverse Duitse en Nederlandse onderwijsinstellingen. Andere betrokken samenwerkingsverbanden zijn Wachstumsregion Ems-Achse en Dutch TechZone, die ondernemers vertegenwoordigen. Ook de Duits-Nederlandse verbanden Eems Dollard Regio en EUREGIO ondertekenen de overeenkomst.


Opleiden en samenwerken over de grens in DNA

Feit is nog steeds, dat jonge mensen zich nauwelijks oriënteren op een baan over de grens. Naar de mening van de betrokken organisaties laten zij daarmee kansen liggen. De aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt kan beter. Bedrijven van beide zijden van de grens kunnen hier iets aan hebben, niet alleen om personeel te vinden maar ook omdat het hun netwerk uitbreidt. Het is winst als zij via betrokkenheid bij het onderwijs klanten of innovatiepartners leren kennen. Het opleiden en samenwerken over de grens zit nog niet in ons DNA, zo is de conclusie.


‘Contacten zijn goed, nu concreet maken’

Wethouder Joop Brink tekent namens penvoerder gemeente Coevorden de
overeenkomst: “Er is een groeiende vraag naar vakkrachten aan beide zijden van de grens. En in sommige beroepsgroepen bestaat of ontstaat een personeelstekort. Dat vraagt om een 360-graden perspectief en
grensoverschrijdende samenwerking in deze regio. De contacten om dit samen op te pakken zijn goed, maar we moeten het nu concreet maken. Dat kan door samen te kijken hoe internationaal MBO mogelijk is.”


‘Wegnemen van taal en cultuurbarrières’

Volgens Landrat Uwe Fietzek van de Landkreis Grafschaft Bentheim moeten we ons vooral richten op jonge mensen in het MBO: “Als we daar voor elkaar krijgen dat taal- en cultuurbarrières verdwijnen dan hebben zij daar hun hele leven plezier van. Dat kan vooral door het intensiveren van de samenwerking tussen het MBO en de bedrijven.’

Meer inzicht

Om het beroepsonderwijs in de grensregio te kunnen versterken, is eerst meer inzicht nodig in hoe de partners dat gezamenlijk zouden kunnen doen. De eerste stap is daarom het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Daarin wordt een antwoord gezocht op de vraag: hoe kunnen we gezamenlijk een impuls geven aan de ontwikkeling van internationaal beroepsonderwijs in de regio? De aanname is dat een start met enkele modules in de vorm van een pilot realistisch is. Het haalbaarheidsonderzoek zal dit toetsen. Het onderzoek wordt uitgevoerd
door een nog te selecteren onafhankelijk bureau.


Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe

Het haalbaarheidsonderzoek wordt gefinancierd met een bijdrage van €50.000 uit de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. De partners stellen daarnaast zelf capaciteit en expertise ter beschikking voor dit project. In deze regio zijn nog verschillende uitdagingen op het gebied van wonen, werken en welzijn. De grensoverschrijdende arbeidsmarkt is daar één van. Dankzij de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe kunnen we hiermee aan de slag.