Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe zet grote stap voorwaarts in brede welvaart


De Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe stuurgroep besluit een paar keer per jaar over nieuwe of een vervolg van projecten. Op 16 december is besloten om twee projecten een grote bijdrage toe te kennen om verder te werken aan het doel van de Regio Deal. Dit zijn Greenwise Campus in Emmen en IQ BLVD in Hardenberg. De regio Zuid- en Oost-Drenthe kent grote uitdagingen, dankzij de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe kunnen we hiermee aan de slag. Dit doen we niet alleen vanuit de overheid, maar juist samen met inwoners, ondernemers, scholen, zorgverleners, woningcorporaties, onderzoekers en nog veel meer. Alleen zo bouwen we aan een sterke toekomst voor één van de mooiste regio’s van Nederland. Een regio die je een fijne plek biedt om te wonen, op te groeien, je te ontwikkelen en waar er voldoende mogelijkheden zijn om te werken.

De projecten van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe werken aan een vitale en verbonden regio. Zo levert de Deal een belangrijke bijdrage aan de bouw van het innovatie ecosysteem en aan de vier grote transities van dit moment: van lineaire naar circulaire economie, van fossiele naar duurzame energie, van analoog naar digitaal en van zorg naar positieve gezondheid.

Greenwise Campus

Greenwise Campus is hét netwerk voor kennisontwikkeling, ondernemerschap en innovatie in de regio. Greenwise Campus werkt hierbij vanuit thema’s: Circulaire Plastics, Slimme Maakindustrie, Energie & Welzijn, Zorg & Technologie. Elk thema heeft projecten die allemaal bijdragen aan slimme én groene oplossingen. Bijvoorbeeld het project dat plasticafval uit ziekenhuizen toepast om nieuwe plasticproducten te maken voor gebruik binnen het ziekenhuis. En er wordt gewerkt aan een vervangend materiaal voor de olie-gebaseerde plastics die in hygiënedoekjes wordt gebruikt. We zijn ons allemaal bewust van hoeveel verpakkingen, spullen en materialen we gebruiken en verbruiken. Greenwise Campus onderzoekt of zij onze producten zo kunnen ontwerpen dat we uiteindelijk een circulaire keten hebben. Van kennis naar kassa. Daarmee biedt de campus kansen voor bedrijven, trekt investeerders en studenten aan en vergroot de werkgelegenheid in de regio. Een duurzame samenwerking vanuit een gezamenlijke regionale ambitie, daar staat Greenwise Campus voor.

Greenwise Campus:

Samen willen we de regio ‘liften’ door in te zetten op meer kennis, meer onderzoek, meer ondernemerschap, modernisering van de economie, nieuw, aantrekkelijk, flexibel onderwijs en een mindset van ‘leven lang ontwikkelen’

IQ BLVD

IQ BLVD is een dynamische plek, waar alles samenkomt. Het bedrijvencluster van en voor de maakindustrie. IQ BLVD maakt er werk van om te leren, inspireren, profiteren van elkaar en samen te groeien als sterke maakregio. De aantrekkelijke groene regio van de IQ BLVD kent vele specialistische maak- en hightechbedrijven. Met elkaar, het onderwijs en de overheid wordt gewerkt aan een gezamenlijk doel; deze ijzersterke maakindustrie op de kaart zetten. Zo is er een leerkring digitalisering, cybersecurity en een cobotpool, waarbij bedrijven samen met studenten de kans krijgen met de mogelijkheden te experimenteren op de werkvloer. Maar ook nieuw leiderschap, aantrekkelijk werkgeverschap en regiobranding staan op de agenda. IQ BLVD wil doorgroeien naar 50 deelnemende bedrijven eind 2025. Deze bedrijven werken samen aan innovatie, digitalisering en de toepassing van slimmere, snellere en groenere procestechnologieën.

IQ BLVD:

De ondernemers uit de regio willen samen het imago van de maakindustrie een boost geven. Terecht, want wat voor een prachtige bedrijven zijn er waar we vaak onvoldoende van weten. Samen slaan we de handen ineen om de uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te pakken. Wie wil daar nu niet aan meewerken?!

Naast de grote bijdragen aan de genoemde twee projecten krijgt ook het FabLab in Coevorden een bijdrage bovenop het eerder toegekende budget. Een zelfde bijdrage gaat naar de Hondsrug UNESCO Global Geopark. Hiermee willen Hunebedcentrum en Geopark De Hondsrug een verkennend onderzoek laten uitvoeren naar een intensievere samenwerking.

De Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe werkt vanaf 2019 met de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hardenberg, Hoogeveen, de provincies Drenthe en Overijssel en het Rijk aan het verbeteren van de brede welvaart. Er zijn inmiddels ruim 43 projecten. Met betrokken en hardwerkende mensen zetten zij de schouders onder het waarmaken van dit doel voor de inwoners van deze regio.