Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe van start met 24 projecten


Brede welvaartsagenda

Onder de vlag van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe starten dit najaar de eerste 24 projecten om de welvaart in deze regio te vergroten. Het zijn initiatieven op het gebied van werken, wonen en welzijn, die samen met onder meer ondernemers, zorgverleners, scholen en woningcorporaties worden uitgewerkt. Denk bijvoorbeeld aan een energie- en duurzaamheidscentrum Wonen waar onderwijs en bedrijfsleven samen leren en werken. Maar ook, gaan ze met inwoners in vijf wijken en buurten aan de slag met concrete woningverbeteringen. En om te zorgen voor voldoende gekwalificeerd personeel komt er een flexibele opleiding tot HBO-verpleegkundige. De Regio Deal test en leert met deze projecten wat op lokaal niveau werkt en hoe dit vervolgens gebruikt kan worden als positieve impuls voor de hele regio.

Voorzitter van de stuurgroep Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe is gedeputeerde Henk Jumelet: “Met de Regio Deal bouwen we samen aan een sterke toekomst in één van de mooiste regio’s van Nederland. We willen samen leren, het verschil maken en vooral doen! De eerste projecten laten zien dat we als regio dat we er samen voor gaan.”

Projecten Werken, Wonen en Welzijn

Het eerste uitvoeringsprogramma bevat heel diverse projecten. Enkele voorbeelden: Om te zorgen voor voldoende en goed opgeleid personeel start een project om werklozen om te scholen naar een baan in de bouw- en technieksector. Ook reist een Tiny Waterstof Huis door de regio om te laten zien hoe waterstof als brandstof in woningen werkt. In de regio is een deel van de woningen verouderd. Om deze betaalbare woningen te verbeteren, wordt een regionale aanpak uitgewerkt. Ook gaan gezinscoaches gezinnen, die al meerdere generaties moeten rondkomen van een laag inkomen, helpen om uit de armoede te komen. De aanpak richt zich niet alleen op het bestrijden van de schulden, maar op zaken in familie en/of de buurt die het ingewikkeld maken om zich aan de armoede te ontworstelen. Tot slot gaan in de zomer van 2020 20 scholen meedoen aan het project ‘Kansen voor Kinderen’: hierin gaan scholen, ouders en jeugdzorgvoorzieningen intensiever samenwerken om kinderen de kans t geven zich te ontwikkelen naar hun mogelijkheden.

Het volledige overzicht van de projecten staat op www.regiodealzuidoostdrenthe.nl

De gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen en de provincie Drenthe werken samen met het Rijk de komende vier jaar aan de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. Voor de zomer hebben de Gemeenteraden en Provinciale Staten ingestemd met deze Regio Deal en is een akkoord met het Rijk gesloten. De overheden uit de regio investeren samen 20 miljoen euro; het Rijk heeft eveneens 20 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Stuurgroep

De stuurgroep Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe bestaat uit voorzitter Henk Jumelet (gedeputeerde provincie Drenthe), Henk Heijerman (wethouder gemeente Aa en Hunze), Nynke Houwing (wethouder gemeente Borger-Odoorn), Bert Bouwmeester (burgemeester gemeente Coevorden), Raymond Wanders (wethouder gemeente Emmen), Alwin te Rietstap (wethouder gemeente Hardenberg), Karel Loohuis (burgemeester gemeente Hoogeveen) en Marc Hameleers (manager regioportefeuille Rijk).