Regionale samenwerking in Zuid- en Oost-Drenthe loont: veel bekijks voor Drents Waterstof Tiny House in Den Haag


DEN HAAG – Onze regio lag afgelopen week in het hart van Den Haag. Letterlijk naast de  Tweede Kamer der Staten-Generaal vertelden we in het Waterstof Tiny House, wat de kracht is van onze regio en hoe we werken aan de brede welvaart in één van de mooiste regio’s van Nederland. Aan de hand van dit concrete project waar innovatie, techniek onderwijs, verduurzaming van woningen en het gebruik van waterstof samenkomen laten we zien wat er gebeurt wanneer onderwijs, bedrijfsleven, inwoners, maatschappelijke partners en overheid meer en beter samenwerken.

Onderwijs

Zuid- en Oost-Drenthe is een prachtige regio. Maar het is ook een regio waar uitdagingen zijn op het gebied van brede welvaart. Ook als je het hebt over voldoende goed opgeleid technisch personeel. De Regio Deal richt zich daarom onder andere op het ontwikkelen van een bredere en sterkere basis voor techniekonderwijs voor de jeugd in de regio. “Ik ben door de bouw van dit Waterstof Tiny House veel meer gaan nadenken over hergebruik van materialen”, zegt student Niels Hoogeveen van het Alfa-college. Het Waterstof Tiny House is gebouwd door studenten van het Alfa-college in Hoogeveen, onder begeleiding van hun docenten en in samenwerking met bedrijven uit de regio. “Het is gelukt om op tijd een circulair biobased tiny house met waterstof toepassing in gebruik te nemen. Onze studenten mogen er trots op zijn.” vertelt Alco Otten, docent Bouwkunde en projectleider AC Duurzaam bij Alfa-college. Studenten zijn in deze hybride leeromgeving bij alle onderdelen van de bouw betrokken, van bouwtekeningen maken tot het uitzoeken van de juiste circulaire en duurzame materialen voor de bouw.

De mbo-studenten van het Alfa-college op de foto met Mark Strolenberg, Tweede Kamerlid VVD.

Samenwerking

Op woensdag stond er een debat over de verduurzaming gebouwde omgeving op het programma van de Tweede Kamer. Hierin was veel aandacht voor energiebesparing de hybride route en zelfs specifiek het waterstofhuisje. Diverse Kamerleden - zoals Faissal Boulakjar (D66), Mark Strolenberg (VVD), Erik Haverkort (VVD), Agnes Mulder (CDA), Liane den Haan (fractie Den Haan), Farid Azarkan (Denk) en Wybren Van Haga (BVNL) - ministeries en andere organisaties zoals VNO-NCW Noord en vele passanten bezochten het tiny house. Haverkort: ”Je merkt dat de bereidheid van ondernemingen om te delen in kennis toeneemt”. En dat is precies waar we ons met de Regio Deal hard voor maken. De samenwerking tussen onderwijs, ondernemers, inwoners en overheid.

v.l.n.r. Mark Strolenberg, Silvio Erkens, en Erik Haverkort, Tweede Kamerleden VVD.

Lobby

Op donderdag  vergaderde de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat. Een mooie gelegenheid om aandacht te vragen voor de Nedersaksenlijn. “Toen we de mogelijkheid kregen aangeboden om vanuit het Tiny House de Nedersaksenlijn te presenteren, hoefden we niet lang na te denken. Een pracht kans,” zegt voorzitter Melle Mulder van de stichting Nedersaksenlijn. Door eensgezind op te trekken als politiek, bestuur, bedrijfsleven en onderwijs maken we duidelijk dat wij als regio samen achter dit project staan. De Nedersaksenlijn is niet alleen essentieel voor de verdere economische ontwikkeling van het aantrekkelijke woongebied in de regio tussen Veendam en Twente maar ook voor het verbinden van de locaties van verschillende (beroeps)opleidingen op alle niveaus in het gebied en het makkelijker bereikbaar maken van bedrijven en organisaties voor studenten om bijvoorbeeld stage te lopen. Op deze manier houden we jonge mensen ook tijdens en na hun studie in onze prachtige regio.

Vivianne Heijnen, Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat luistert aandachtig naar de boodschap van de Nedersaksenlijn.

Ten slotte

De Regio Deal is geëvolueerd van jonge samenwerking naar volwassen samenwerkingsverband waarin iedereen zijn eigen rol gepakt heeft.  Echt samenwerken wordt bereikt door lange termijn investering van alle partijen. Dat vergt een groot draagvlak van overheden én betreffende stakeholders. Het is dan ook noodzakelijk dat er blijvende investeringen komen voor de regio. We willen daarom langer doorgaan met de Regio Deal om blijvend te samenwerken aan de brede welvaart. Dan kan de impuls worden omgezet naar blijvende resultaten.