Terugblik: Aan tafel bij de minister


Van 25 t/m 28 januari organiseerde het ministerie van LNV en BzK de conferentie ‘Samen voor krachtige regio’.

Donderdag 28 januari sloot de week af met een digitale live-uitzending, waarbij demissionair minister Schouten in gesprek gaat met mensen uit de regio. Kijk live-uitzending terug via: https://www.krachtvanderegio.nl/programmaonderdelen/event/3c2da1af/

Centraal staan de oogst van resultaten en het geleerde uit 30 de Regio Deals. Vanuit de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe gaan Annette Verhoef, vestigingsmanager NHL Stenden en Meidina Oldenziel, manager P&O Tangenborgh in gesprek met de minister over de flexibele HBO-V opleiding (voldoende gekwalificeerd personeel in de zorg).

De flexibele HBO-V opleiding (voldoende gekwalificeerd personeel in de zorg) is één van de projecten waar Welzijn, Wonen én Werken samenkomen. Door een veranderende en toenemende zorgvraag in de regio, veranderende arbeidsmarkt en de nieuwe kijk op gezondheid (care en cure) hebben gemeente, onderwijsinstellingen en zorgpartijen in Zuid- en Oost-Drenthe elkaar gevonden om samen een oplossing te vinden voor dit arbeidsmarktvraagstuk. Enerzijds verandert het werk van de zorgprofessional en anderzijds is er in de regio sprake van onvoldoende aanwas van jonge zorgprofessionals. De HBO-flex opleiding is een goed voorbeeld, hoe vanuit de regiopartners is ingespeeld op een regionale opgave. En een actuele link met de huidige zorgvraag door corona.