Warm welkom voor studenten IT Hub


De IT Hub is klaar voor de toekomst! Van een idee om IT-talent in de regio op te leiden en te behouden, naar de realisatie van de zelfstandige stichting IT Hub die aan de slag gaat met de operationele invulling: het matchen van de vraag uit het bedrijfsleven en het aanbod van de kennisinstellingen van innovatie, kennis, en digitaliseringsvraagstukken. De IT Hub is bedacht, ontworpen en ingevuld in samenwerking met partners, het regionale bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Op woensdag 14 september zijn de deuren van het moderne pand geopend en zijn de eerste studenten gestart. Tijdens een feestelijk moment is stilgestaan bij deze mijlpaal en heeft robot Pepper ‘een sleutel’ overhandigd.

Overhandiging Sleutel door Karel Loohuis en Henk Bink aan Pepper.

Vanuit de IT Hub als centrale ontmoetingsplek, gaan studenten binnen de programmalijnen ‘digitale transitie’ en ‘innovatielabs’ aan de slag met diverse praktijkopdrachten. Woensdag 14 september is bijvoorbeeld het innovatielab Verkeersveiligheid gestart. Studenten en bedrijven werken binnen dit thema, onder begeleiding van hoogleraren, lectoren of practoren samen aan innovatieve vraagstukken vanuit het bedrijfsleven. Ook zijn diverse projecten gestart waarbij studenten het mkb ondersteunen met de digitale transitie.

Gedeputeerde Henk Brink: “We begonnen met een idee en ik ben heel trots dat de eerste studenten vandaag het pand hebben betreden en de IT Hub van start gaat. We hebben hard gewerkt met elkaar en nu is het aan de mensen van de IT Hub om de plannen in de praktijk te brengen en er een succes van te maken. Ik ben blij dat we dit hebben kunnen realiseren voor Drenthe.” Burgemeester Karel Loohuis vult aan: “Fantastisch dat we in Hoogeveen nu een doorlopende leerlijn hebben t/m het Wetenschappelijk Onderwijs (WO). Zo stimuleren we de innovatie in ons bedrijfsleven en daar stellen we graag grond voor beschikbaar op een toplocatie.

Ontvangst sleutel door Wijnand de Kruijff en Edwin Gels.

“Met de IT Hub leveren we een grote bijdrage aan de digitale transitie in Drenthe. Ik ben erg benieuwd hoe studenten en bedrijven deze samenwerkingen gaan invullen en kijk nu al uit naar de initiatieven en oplossingen waar studenten mee gaan komen. Bent u benieuwd naar de IT Hub? Wees van harte welkom in ons pand in het stationsgebied in Hoogeveen of neem een kijkje op www.it-hub.nl!”, aldus IT Hub directeur Edwin Gels.

Met de IT Hub leveren we een grote bijdrage aan de digitale transitie in Drenthe.

Partners

Initiatiefnemers TVM verzekeringen, Unigarant, Rijksuniversiteit Groningen, NHL Stenden Hogeschool, Hanzehogeschool Groningen, Alfa-college, gemeente Hoogeveen en provincie Drenthe hebben hard gewerkt aan de ontwikkeling van de IT Hub. Met de oplevering van het gebouw en de oprichting van de stichting IT Hub gaat de IT Hub naar de volgende fase als zelfstandige partner waar business, kennis, innovatie, talent en technologie samenkomen. Binnen de IT Hub wordt gewerkt aan de versnelling van innovatieve ontwikkelingen die ervoor zorgen dat bedrijven, overheden en het onderwijs klaar zijn voor de toekomst.