Minister op de fiets door de regio: “Ik ben onder de indruk van de Regio Deal aanpak hier in Zuid- en Oost-Drenthe.”


EMMEN – op maandag 7 maart bracht minister Hanke Bruins Slot een bezoek aan de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. Sinds haar aantreden als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is zij verantwoordelijk voor de Regio Deals in ons land. Niet toevallig leidde één van haar eerste Regio Deal werkbezoek naar Emmen, waar onder andere de kracht van de regio en grensoverschrijdende samenwerking op de agenda staat.

Op de fiets

Zuid- en Oost-Drenthe is een prachtige regio. Maar het is ook een regio waar verschillende uitdagingen zijn op het gebied van brede welvaart. Dankzij de Regio Deal wordt er hard gewerkt aan deze uitdagingen op het gebied van wonen, werken en welzijn. En om een goede indruk te krijgen van de regio is er maar één manier om deze te verkennen, op de fiets natuurlijk!

Minister Hanke Bruins Slot op de biobased fiets

Foto gemaakt door Jarno Kraayvanger

Ontvangst

De minister begon haar bezoek in de modelwoning in Emmen. Deze woning maakt onderdeel uit van een proeftuin waarin onderzocht wordt hoe woningeigenaren met een smalle beurs hun huizen toch kunnen verbeteren. Tijdens een gesprek met twee wijkbewoners wordt haar duidelijk op welke manier de Regio Deal helpt. “Ik kan verduurzamen niet betalen, ook al zou ik het wel heel graag willen,” aldus één van de woningeigenaren. “Met de ontwikkelde “tools” uit de Regio Deal worden we op weg geholpen om dit toch voor elkaar te krijgen.” Nadat ze de modelwoning uitstapte stond er een fiets van recycled plastic klaar om haar bezoek te vervolgen naar NHL Stenden Hogeschool. Al fietsend door de wijk werd het verschil tussen corporatiewoningen en privé bezit goed zichtbaar en daarmee ook de opgave die we in de regio hebben.

In gesprek met buurtbewoners van de proeftuin

Foto gemaakt door Jarno Kraayvanger

Regio Deal

Aangekomen bij NHL Stenden Hogeschool werd de minister opgewacht door de voorzitter van de stuurgroep van de Regio Deal, Henk Jumelet. Hij vertelde de minister over wat de Regio Deal tot dusver heeft gebracht in de regio. “De samenwerking tussen de verschillende partijen is door de Regio Deal enorm aangewakkerd,” aldus Jumelet, “het is nu veel meer vanzelfsprekend geworden, en daarbij zijn de lijnen met BZK ook veel korter geworden en weten we elkaar makkelijker te vinden”. Deze ontwikkelingen zijn een vruchtbare bodem op lange termijn. “Mooi om te zien dat de Regio Deal zo sterk bijdraagt aan de samenwerking tussen alle partijen in deze regio en zij hiermee het verschil maken in de levens van inwoners,” aldus Bruins Slot.

Henk Jumelet vertelt wat de Regio Deal heeft gebracht

Foto gemaakt door Jarno Kraayvanger

Grensoverschrijdend

Ten slotte spreekt de minister met één van de 100 deelnemers van het project New Jobportunities. Dit project begeleid niet-uitkeringsgerechtigden naar werkgevers in het grensgebied van zowel Nederland als Duitsland. Door op deze manier met de Duitse grensregio samen te werken, benutten we optimaal elkaars sterke punten. Zo leren wij in de regio van de stabiele arbeidsmarkt in Duitsland, terwijl zij veel opsteken van bijvoorbeeld onze flexibiliteit. Daarnaast hebben we dezelfde regionale opgaven als het gaat om werken. “Jullie – Regio Deal ZOD- laten goed zien wat grensoverschrijdend samenwerken doet voor een regio. Over grenzen van gemeente, provincie en landen heen. Dat in combinatie met jullie directe samenwerking met ondernemers, het onderwijs en overheid geeft echt kracht aan de regio.” constateerde de minister.

Ten slotte

De minister was vol aandacht en leerde deze dag aan de hand van concrete voorbeelden hoe de Regio Deal helpt de achterstanden in de brede welvaart te verkleinen. “Ik ben echt onder indruk hoe jullie met elkaar het Drentse “naoberschap” organiseren,” zei ze. “En hiermee hebben jullie mij ook weer voeding gegeven hoe we als ministerie van BZK weer verder kunnen met de Regio Deals.

Foto gemaakt door Jarno Kraayvanger