Bedrijventerreinen van de toekomst


Een project dat in de startblokken staat, is het project Toekomstbestendige bedrijventerreinen. “Toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn terreinen met een aantrekkelijk ondernemersklimaat, waar bestaande ondernemers kunnen blijven ondernemen en toekomstige ondernemers zich graag willen vestigen”, zegt projectleider Vera Rustema. “We starten met zes verschillende bedrijventerreinen en ontwikkelen een methodiek om alle andere bedrijventerreinen binnen de regio toekomstbestendig te kunnen maken.”

Bedrijventerrein Bargermeer in Emmen, één van de deelnemende pilot bedrijventerreinen.

Toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn terreinen met een aantrekkelijk ondernemersklimaat, waar bestaande ondernemers kunnen blijven ondernemen en toekomstige ondernemers zich graag willen vestigen.

Bijna een derde van de werkgelegenheid in de regio Zuid- en Oost-Drenthe is te vinden op bedrijventerreinen. Om concurrerend en onderscheidend te blijven is het van belang de bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken. Dit betekent een aantrekkelijk vestigingsklimaat en dat ze een rol kunnen vervullen in de energietransitie, de circulaire economie en veranderende klimaatomstandigheden.

Uitvoeringsplannen

In Drenthe is de huidige staat en potentie van de 98 bedrijventerreinen onderzocht op duurzaamheid en gezondheid en fysiek-ruimtelijke en sociaaleconomische aspecten. Op basis hiervan en criteria als schaal, aard van de bedrijvigheid en organisatiegraad zijn de zes bedrijventerreinen als pilot-locatie geselecteerd. “Het doel van dit project is het ondersteunen van ondernemers(verenigingen) en parkmanagementorganisaties bij het maken van uitvoeringsplannen voor deze bedrijventerreinen”, vertelt Vera. De aanpak wordt modulair, zodat deze kan worden toegepast op een grote verscheidenheid aan bedrijventerreinen. Ook is het een integrale aanpak, waarin aspecten als economische ontwikkeling, de energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie en digitalisering worden meegenomen. Het project houdt zich ook bezig met het verkennen van landelijke en Europese middelen voor de uitvoering zelf.

Wat een prachtig project, een mooie impuls voor alle bedrijventerreinen in de regio.

Netwerkmarkt

Toekomstbestendige Bedrijventerreinen heeft donderdag 12 mei 2022 een netwerkmarkt georganiseerd. Dit vond plaats op een prachtige locatie in Coevorden bij Theater De Hofpoort, De Fabriek. Afgetrapt door Wethouder Stegen en Henriëtte Herbschleb van Dutch TechZone, hebben de netwerkpartners, gemeenten en ondernemers elkaar gevonden als het gaat om het vormen van een uitvoeringsplan om de bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken.  Wethouder Stegen: “Wat een prachtig project, een mooie impuls voor alle bedrijventerreinen in de regio”. Met als inspirerende toevoeging de presentatie door Anne Jan Zwart van Ecomunitypark, een uitstekend voorbeeld van een toekomstbestendig bedrijventerrein. “Maak goed gebruik van de kennisinstellingen”, drukt Anne Jan Zwart de aanwezigen op het hart. Als kers op de taart is een energiekaart aangeboden door de Provincie Drenthe om de beschikbare data op het gebied van energie in beeld te brengen per bedrijventerrein. Op naar toekomstbestendige bedrijventerreinen!

Anne Jan Zwart van Ecomunitypark aan het woord