Een betekenisvolle schakel voor de toekomstige technieksector


“De activiteiten en diensten die we in ons FabLab ontwikkelen en aanbieden, zijn er op gericht om kinderen en jongeren ná schooltijd (verder) kennis te laten maken met nieuwe technieken en innovatieve apparatuur. Vanuit hun intrinsieke motivatie komen ze naar ons FabLab toe, om daar van alles te proberen, te zien, te horen en te ontdekken. In onze wijken en dorpen bieden we op fietsafstand, met onze mobiele makerkar, korte kennismakingsworkshops en -cursussen aan.”

Aan het woord is projectleider Vivian Kofflard. FabLab Hardenberg organiseert inmiddels open jeugdlabs, basistrainingen en talentontwikkelklassen voor jeugd na schooltijd. “Door dat vuurtje voor technologie juist in de vrije tijd te laten branden, denken we dat de brug naar een vervolgopleiding en beroepskeuze in de techniek makkelijker genomen wordt. Door kinderen en door hun ouders.” En het enthousiasme is er. Steeds meer kinderen doen mee en keren terug. “Wanneer kinderen zich verder willen verdiepen in een apparaat of techniek, dan bieden we ze mogelijkheden om hun skills op een leuke manier te ontwikkelen in onze talentontwikkelklassen, zoals ICT en programmeren, 3D-printing en lasersnijden. Kinderen die zo’n specialistische training succesvol afronden, noemen wij ‘experts’. Zij mogen onder toezicht vrij creëren op de moderne apparatuur in ons FabLab.”


Makerkar

Waar het FabLab tegenaan liep, is dat Hardenberg een uitgestrekte plattelandsgemeente is met veel dorpen en kernen. Daarom werd de mobiele en handzame makerkar ontwikkeld. De makerkar heeft een 3D-printer, een lasersnijder, programmeerapparatuur en robotica aan boord. Dit mobiele FabLab reist langs de MFC’s en bibliotheken, met daaraan een activiteitenprogrammering gekoppeld. “Zo kunnen kinderen uit onze dorpen en kernen, dicht bij huis op een laagdrempelige manier kennis maken technologie en innovatieve apparatuur.” De eerste makerkar is inmiddels gebouwd, in samenwerking met een Regionaal Techniekcentrum in Hardenberg, en het activiteitenprogramma wordt in een pilot getest. Een tweede makerkar wordt op dit moment gemaakt.

De makerkar heeft een 3D-printer, een lasersnijder, programmeerapparatuur en robotica aan boord.

Enthousiasme

Vivian ziet mogelijkheden voor de makerkar in de regio. “Onze makerkar leent zich bij uitstek om ook in andere gemeenten ingezet te worden waar gelijkende uitdagingen, doelstellingen en plattelandsgemeenten aanwezig zijn. Deze kar kan nieuwe technologie dicht bij álle inwoners brengen, mits er een goede activiteitenprogrammering aan gekoppeld is”, zegt Vivian beslist. “Alleen met een kar vol met mooie, dure en innovatieve apparatuur een dorp in rijden, daarmee kom je er niet. Het gaat om het enthousiasme dat je op de deelnemende jeugd overbrengt. Je wilt de kinderen iets laten beleven en proberen die, oh zo benodigde en gewenste,  lokale en regionale vonk te triggeren. Bij kinderen en bij hun ouders.”    

“Door dat vuurtje voor technologie juist in de vrije tijd te laten branden, denken we dat de brug naar een vervolgopleiding en beroepskeuze in de techniek makkelijker genomen wordt.”

Betekenisvol

Vivian hoopt in de toekomst op duurzame samenwerkingsverbanden, waarin de missie van het FabLab, die een gedeelde lokale en regionale missie is, kan worden voortgezet. “Ons FabLab en onze diensten zijn een heel klein, maar betekenisvol schakeltje. Een schakeltje in een complexe keten van uitdagingen rondom school- en beroepskeuze en in het behouden van jeugd, arbeidskrachten en werkgelegenheid in onze gemeente en regio. De Regio Deal, onze gemeente en de scholen zagen de betekenis van onze diensten. We hopen de komende jaren die verbinding ook te mogen maken met het bedrijfsleven.”

www.fablabhardenberg.nl