Buurtbijeenkomst Wijk Norden: “Het verduurzamen van wijken vraagt om heldere voorlichting.”


Het is het gesprek van de dag: het verduurzamen van je huis. Zeker met de huidige hoge energieprijzen. Bijna de helft van de huishoudens in Nederland woont in een slecht geïsoleerd huis, blijkt uit een recent onderzoek van TNO. Verduurzamen is daarbij erg duur. Niet iedereen heeft geld voor isolatie, zonnepanelen of een warmtepomp. En juist de mensen met een smalle beurs hebben er het meeste baat bij om hun energielasten zo laag mogelijk te houden.

Wijk Norden: Motivatie om te verduurzamen is vooral kostenbesparing.

Proeftuin Norden

De Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe zet zich onder andere in voor betaalbaar en comfortabel wonen in een fijne omgeving. In elke Regio Deal gemeente hebben we daarom zogenoemde proeftuinen gestart, waar we in de praktijk leren wat er werkt in onze regio. Zo ook in de wijk Norden in Hardenberg. Op 18 mei konden inwoners van deze wijk hun licht laten schijnen op het onderwerp verduurzamen tijdens een informatiebijeenkomst. Na een korte introductie over het project in Norden door projectleider Remko Cremers, werden de verschillende verduurzamingsmogelijkheden toegelicht. Hij vertelt: “Onze insteek is om een sneeuwbaleffect te veroorzaken door te beginnen met de bewoners die bewust en bereid zijn, zodat er goede voorbeelden ontstaan en er meer mensen gaan aansluiten.”


Concrete informatie

Een veelgehoorde drempel van woningeigenaren is dat ze soms door de bomen het bos niet meer zien. Het verduurzamen van een huis kan veel voeten in de aarde hebben. Mensen weten niet goed wat de huidige situatie is. “Het kost veel tijd om alles op een rij te zetten, gesprekken te voeren, rekensommen te maken en te besluiten wat er wel en wat er niet wordt gedaan. Er moeten keuzes gemaakt worden en dat kan alleen op basis van goede en gedegen informatie,” aldus Remko. Het zou ideaal zijn als deze informatie duidelijk en in één concreet aanbod aangeboden kan worden, maar het blijft maatwerk. De Regio Deal werkt aan een regionale aanpak om de juiste hulp aan te bieden aan woningeigenaren met een smalle beurs.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Remko Cremers
T. 06-48.565.208
E. remko@benrg.nl