Eerste kennismaking via NK tegelwippen


In de wijk Tuindorp in Coevorden staan veel woningen uit de jaren ’50, ’60 en’70. Het project Wederopbouwwijk Tuindorp gaat aan de slag met een verkenning om duurzame en betaalbare woningen in een gezonde en toegankelijke leefomgeving te realiseren. “Door bewoners een financiële impuls te geven, hopen we particuliere woningeigenaren te helpen en te ontzorgen in ingrepen die hun woning verbeteren”, vertelt projectleider Kirsten Klasen van de gemeente Coevorden.

Door bewoners een financiële impuls te geven, hopen we particuliere woningeigenaren te helpen en te ontzorgen in ingrepen die hun woning verbeteren

In de wijk staan huur en koopwoningen door elkaar, zogenaamd gespikkeld bezit. “Door samen op te trekken met woningcorporatie Domesta hopen we zowel de huurwoningen als de particuliere woningen in de wijk te kunnen verduurzamen.” Kirsten vervolgt: “Hiervoor betrekken we particuliere woningeigenaren zo vroeg mogelijk om hen te enthousiasmeren mee te doen in de verduurzaming van hun woning.” Ze beginnen klein in de zogenaamde ‘bloemenbuurt’ van de wijk, in de straten Rozenplein, Clematisstraat en Hyacintstraat. “Het gaat om bewoners van ongeveer tien geselecteerde particuliere en vijftien huurwoningen.”

Foto van een straat in Tuindorp. (foto B-TAM)

Tegelwippen

Corona heeft ook in dit project voor vertraging gezorgd, vertelt Kirsten. “We zijn konden de wijk niet echt in om individuele bewoners te benaderen over de mogelijke aanpak van hun woning. Wel hebben we in mei 2021 een eerste kennismaking met de bewoners georganiseerd, door mee te doen aan het NK tegelwippen.” Bij het NK tegelwippen halen mensen een tegel uit hun tuin en zetten op die plaats, ter bevordering van de biodiversiteit, een plant in de grond. “Inwoners konden planten bij ons ophalen om hun tuin te vergroenen en ’s middags was er een activiteit voor kinderen,  georganiseerd door onze buurtsportcoaches. Onze buitendienst was aanwezig voor professioneel plant- en tuinadvies.” Tijdens deze activiteiten gingen de gemeente, Domesta en de welzijnsorganisatie Maatschappelijk Welzijn Coevorden met de inwoners in gesprek over hun wijk. “Het was echt een geslaagde dag en we hebben al met al zo’n zestig buurtbewoners gesproken.”

Enkele foto's tijdens het NK tegelwippen in 2021

Bezoeken

Na deze eerste kennismaking is het tijd voor de volgende stap. “We hopen in dit voorjaar de bewoners wel te kunnen bezoeken om in beeld te krijgen wat ze zelf willen en kunnen betekenen in de verduurzaming van hun woning.” Dit activerend onderzoek om op te halen wat er bij de inwoners leeft, vindt in alle proeftuinen plaats. “Na de zomer willen we vervolgens gericht een financieel ondersteuningspakket aan kunnen bieden, zodat buurtbewoners ook daadwerkelijk de stap tot verduurzamen van hun woning kunnen maken.”