In gesprek komen en blijven


Met kleine stapjes je huis en leefomgeving verduurzamen. Daar geloven ze in Hoogeveen wel in. Daarom is er voor eigenaren van koopwoningen in het goedkopere segment het project ‘Toekomstbestendige woningen smeden’. Wooncoaches helpen bewoners in een aantal aangewezen straten met energiebesparing, verduurzaming en het levensloopbestendig maken van de woning. “Niet alles tegelijk en we beginnen vanuit de behoefte van de bewoners,” vertelt Frederike Lunenberg, sociaal werker en uitvoerend projectleider van de wooncoaches.

De wooncoaches zijn zes vrijwilligers die zich na een oproep hebben aangemeld. “In het afgelopen jaar zijn ze opgeleid, zodat ze mensen op het gebied van energie, duurzaamheid, veiligheid en langer thuis wonen kunnen adviseren.” Ze gaan met de bewoners in gesprek om te kijken wat ze nodig hebben om hun woning toekomstbestendig te maken. Daarbij gaat het niet om grootschalige verbouwingen, maar om relatief simpele oplossingen, zoals tochtstrippen, ledlampen, groen in de tuin, het verwijderen van drempels in het huis; alles wat er aan aanpassingen aan de woning en omgeving gedaan kan worden, zonder dat daar meteen een aannemer aan te pas moet komen.

Foto gemaakt door: Dick Doornbos

Integraal
Voordat de wooncoaches aan de slag kunnen, is het natuurlijk wel van belang om überhaupt in gesprek te komen. En ook dat gaat stapsgewijs en op maat. In twee straten sluit de proeftuin aan bij de wijkaanpak van de Smederijen. Jan Bouwmeester, gebiedsregisseur van de Smederijen vertelt dat er veel inwoners met financiële problemen zijn in Hoogeveen. “Jaarlijks doen we een analyse om te kijken hoe Hoogeveen ervoor staat en daaruit bleek dat in een aantal gebieden de financiële problemen groot zijn In sommige straten geldt dat voor 50% van de inwoners en dat is zorgelijk. Via een integrale wijkaanpak gaan we aan de slag.”

Verbinding
Door verbinding te leggen proberen opbouwwerkers uit het Smederijen-team als Lisette Rinkema de bewoners te activeren om samen mee te denken over en mee te werken aan hun wijk. “We hebben concrete plannen gemaakt voor activiteiten om elkaar beter te leren kennen en hoe ze gebruik kunnen maken van elkaar. Het is mooi om te zien dat mensen elkaar hierdoor nu al vinden om bijvoorbeeld iemand te helpen in de tuin. We hopen dat ze door die verbinding ook eerder naar ons toekomen als er grotere problemen zijn.” En bij vragen van huiseigenaren over het toekomstbestendig maken van hun woning, komen de wooncoaches dan weer in beeld.

Foto gemaakt door: Dick Doornbos

Ledlamp
In twee andere straten gebeurt verder niets qua wijkopbouw, dus moeten de contacten op een andere manier worden gelegd. Als binnenkomer hebben ze op 23 oktober in één van de straten een tent neergezet. “We hebben iedereen een brief gestuurd met informatie en de bewoners uitgenodigd langs te komen om een gratis ledlamp op te halen”, vertelt Frederike. Uiteindelijk zijn er vijftien ledlampen opgehaald en zijn er zeven afspraken gemaakt voor een gesprek. De eerste stappen zijn in deze straat dus ook gezet. Frederike benadrukt dat voor elke straat gekeken wordt wat het beste werkt. “En dat maakt dit experiment alleen maar rijker. Als er veel activiteiten zijn in een wijk, krijg je dan ook eenvoudiger een ingang? Ik weet het niet, maar dat gaan we ervaren.”

Monitoren
De wooncoaches hebben ook een signaalfunctie als het gaat om problemen die bijvoorbeeld ontstaan door de stijgende energieprijzen. “Je kunt mensen wel adviseren de kachel lager te zetten of een dikkere trui aan te doen, maar als er grotere problematiek is, hebben ze daar weinig aan. En dan is het goed dat de wooncoach kan adviseren over andere instanties die kunnen helpen, zoals bijvoorbeeld de Voorzieningenwijzer.” De wooncoaches blijven dit proces ook monitoren. “We laten ze niet achter met een advies, maar helpen ze verder om ook daadwerkelijk de stappen te zetten en zijn beschikbaar voor nieuwe vragen.”

Menselijke maat
De wooncoaches kunnen zich dus ontwikkelen tot een belangrijke spil in de wijk. Dick Doornbos, projectleider vanuit de gemeente, erkent dat het een arbeidsintensieve aanpak is. “We kunnen op deze manier natuurlijk niet met alle straten aan de slag. Het is ook echt een proeftuin. We kijken wat lukt wel en wat niet.” In proeftuinen van andere gemeentes binnen de Regio Deal wordt het toekomstbestendig maken van woningen grootschaliger aangepakt. In Hoogeveen is bewust gekozen voor de menselijke maat. “Mensen met een laag inkomen hebben vaak weinig investeringskracht. En dan kan een nieuwe goed geïsoleerde voordeur of anti-sliptegels in de badkamer al een verschil maken. Onze insteek is dan ook niet om alleen maar geld te steken in het toekomstbestendig maken van de woningen. We willen in gesprek komen en in gesprek blijven.” In de gekozen straten kennen de mensen elkaar ook vaak, waardoor de ervaringen gedeeld worden. “Op die manier ontstaat er vertrouwen en kunnen we de bewoners stap voor stap verder helpen.”

Tekst: Jeanette Croezen