De kracht van de regio voor de regio behouden


Hbo-v mag echt een succes genoemd worden. Door te investeren in verdere professionalisering van de eigen mensen wordt de kans groter dat ze voor de regio behouden blijven. De belangrijkste doelgroep zijn opgeleide mbo-v studenten met werkervaring, maar ook nieuw potentieel is welkom. “Je kunt het in drie doelgroepen onderscheiden: opscholers, dat zijn mbo-v studenten die meteen doorstromen naar een werk-en-leren-traject. Dan heb je de doorstromers en omscholers in eigen organisaties. Die hebben geen mbo-v vooropleiding, maar wel de ambitie om als verpleegkundige in de regio aan de slag te gaan. En,” Bram noemt de laatste doelgroep, “zij-instromers, mensen zonder ervaring in de zorg, die wel aan de wettelijk eisen voor toelating op een hbo-v opleiding voldoen.”

Carrousel

De aangesloten zorginstellingen hebben inmiddels ook een kader geschept voor het zogenaamde Carrousel. “Iedere student die start vanaf studiejaar 2022-2023 werkt een periode bij een andere organisatie. Hierdoor worden ze breder opgeleid en bovendien, mochten ze de huidige organisatie willen verlaten, dan kennen ze al een andere potentiële werkgever binnen de regio.”

Ambitie

De stuurgroep hbo-v Flex heeft inmiddels Han Geisler aangetrokken als programmamanager voor Innovatienetwerk Welzijn & Zorg. “De ambitie van het netwerk is de sociale kwaliteit voor de regio Zuid- en Oost-Drenthe te versterken. Dit krijgt concreet vorm in een gezamenlijke regiovisie en regiostructuur voor opleiden en innovatie.” Hij vervolgt: “Wij doen dat natuurlijk om meer en beter gekwalificeerd personeel voor zorg en welzijn op te leiden en te behouden en aan de andere kant gaat het netwerk op zoek naar nieuwe ideeën vanuit innovatie en onderzoek.”

“Omdat medewerkers in de regio kunnen leren en werken, is er minder ontgroening op de lange termijn.”

Vijf pijlers

Het programma bestaat uit vijf pijlers. Han noemt ze op: “Eén, het opstellen van een regionaal strategisch personeelsplan. Twee, het opleiden van jongere hbo- en mbo-geschoolde medewerkers uit de regio voor zorg en welzijn. De derde pijler is opleiden en perspectief bieden voor werkenden in de zorg, zij-instromers en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De vierde is het versterken van de kennisinfrastructuur, leercultuur en lerende netwerken tussen kennisinstellingen en welzijns- en zorginstellingen. En de laatste”, besluit Han, “het opzetten van een innovatiestructuur voor technologie in zorg en welzijn, om nieuwe ideeën te ontwikkelen die een bijdrage leveren aan de versterking van de sociale kwaliteit.”

Vitale regio

Sterke ambities dus om de vitaliteit van de regio te versterken. “Omdat medewerkers in de regio kunnen leren en werken, is er minder ontgroening op de lange termijn.” Door de samenwerking in het netwerk van onderwijs en zorg ontstaat er een innovatiestructuur, waarin kennisdeling en verbinding met lectoraten en practoraten wordt gewaarborgd. Han is nog maar net begonnen, maar met deze visie en de kracht van het bestaande netwerk belooft het programma Innovatienetwerk Welzijn & Zorg mooie kansen voor de regio.