Een lesruimte als experiment voor duurzaam bouwen


De innovatieve lesruimte in het Solar Innovation Experience Center (SIEC) in Emmen is een testopstelling op zich. “Het gebouw is grotendeels opgetrokken uit biocomposieten en circulaire materialen”, legt projectleider Jelle van der Heide uit. “Veel van de gebruikte materialen zijn op dit moment nog niet in de markt leverbaar en zijn ten behoeve van dit gebouw op lab-schaal ontwikkeld.” De lesruimte is dus zelf een experiment en daar is heel veel van te leren.

Het doel van de lesruimte is om te onderzoeken hoe de materialen zich laten verwerken, hoe de materialen zich in de loop van de tijd houden en welke effecten ze hebben. “Of juist niet”, zegt Jelle. “Een mooi voorbeeld is dat de gebruikte wandpanelen aan de binnenzijde absoluut geen schadelijke stoffen afgeven aan de binnenlucht”. Een schoon bouwmateriaal dus. Wat dit gebouw uniek maakt is dat zowel de binnen- als de buitenkant van het gebouw de komende jaren blijft veranderen. “We blijven nieuwe producten testen."

SIEC

De lesruimte bevindt zich in het SIEC, het fieldlab bij zonnepark Oranjestroom in Emmen, waar bedrijven straks technologie en nieuwe materialen kunnen testen op het gebied van zonnestroom, de bouw van zonneparken en circulaire bouwstoffen. Ook het techniekonderwijs uit de regio krijgt er faciliteiten om studenten op verschillende niveaus les te geven, onderzoek te laten doen en om experimenten uit te voeren. Op deze manier wordt er geïnvesteerd in voorzieningen om goed opgeleide mensen en kennis in de regio te behouden. “Vanuit de markt is veel vraag naar praktijkonderzoek op het gebied van zonne-energie, de opslag van energie, energie uit waterstof en de toepassingen van biocomposieten.” Mooie kansen dus.

Mooi resultaat

Natuurlijk is zo’n vernieuwend leslokaal niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. Jelle vertelt dat ze regelmatig terug moesten naar de tekentafel. “De muren waren prefab geproduceerd in een fabriek, maar bleken na plaatsing niet goed te passen en moesten worden aangepast. En er zijn verschillende wandpanelen toegepast, die bijvoorbeeld kromtrokken door het vocht. Dat betekende dat we de kwaliteitsspecificaties opnieuw moesten bekijken en de recepturen aan moesten passen.” Dergelijke hobbels horen natuurlijk bij een experimentele aanpak, maar de ontvangstruimte is inmiddels opgeleverd. “Het is een mooi resultaat waar we erg tevreden mee zijn. Er wordt nog gewerkt aan de inrichting, deels circulair en van biocomposieten, maar feitelijk kan het gebouw al worden gebruikt.”

Het is een mooi resultaat waar we erg tevreden mee zijn.

Melden

De ruimte moet nog officieel worden geopend, maar de coronamaatregelen hebben meerdere keren roet in het eten gegooid. Jelle roept al wel bedrijven en onderwijsinstellingen op om zich te melden. “Ze kunnen gebruik maken van dit centrum om innovaties op het gebied van onder andere zonne-energie, waterstofproductie, thermietechnieken, energieopslag en het gebruik van biobased materialen door te ontwikkelen, te testen of aan belangstellenden te tonen.” Geïnteresseerden kunnen daarvoor contact opnemen met Ondernemend Emmen.