Ontmoetingsplek voor de business van morgen


Voor een toekomstgericht Drenthe is het van belang om in te zetten op de digitale transitie. TVM verzekeringen, Fokker, Unigarant, Rijksuniversiteit Groningen, NHL Stenden, Hanzehogeschool Groningen, Alfa-college, gemeente Hoogeveen en provincie Drenthe hebben daarom de handen ineen geslagen voor de realisatie van een IT Hub in Hoogeveen. Deze gaat een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid in Drenthe en aan het samenspel tussen mbo, hbo en wo. Dat biedt mogelijkheden om IT-talent te boeien en te binden aan Drentse bedrijven. Doordat in de IT Hub kennis en kunde van bedrijven en kennisinstellingen wordt gebundeld, zijn er genoeg middelen om als regio door te ontwikkelen in de digitale wereld.

De IT Hub is een Drentse broedplaats voor IT-talent, digitale professionals en bedrijfsleven. Het doel van de IT Hub is om talent naar de regio te halen, daar te behouden en te ontwikkelen. Tegelijkertijd worden bedrijven geholpen met digitale vraagstukken en externe IT-ontwikkelingen. Binnen de IT Hub worden samenwerkingen en kennisuitwisseling gestimuleerd en is er ruimte voor innovatie en de ontwikkeling van nieuwe IT-producten en diensten. De samenwerking houdt in dat ondernemers samen kijken naar het vraagstuk verkeersveiligheid en wat hun eigen doelstellingen zijn. Bedrijven kunnen in de IT Hub aan het werk met studenten of bijeenkomsten bijwonen. In Hoogeveen komt de IT Hub naast het NS station. De bouw van deze ontmoetingsplek, voor een ieder die bezig is met de business van morgen, is gestart.

Data

Thema’s die het bedrijfsleven in deze context heeft aangedragen zijn bijvoorbeeld blockchain, artificial intelligence, cybersecurity, Internet of Things en, het goud van de huidige tijd, data. Inmiddels verlopen de ontwikkelingen bij de IT Hub voorspoedig. Meerdere projecten zijn gestart, waaronder verkeersveiligheid en data-coöperatie. Zo gaan ondernemers aan de slag met eigen data, aangevuld met van de verschillende partners. Dit kan inhouden dat ongevallendata van de verzekeraars gecombineerd wordt met data van wegonderhoud en andere meldingen. Door deze data te combineren en gebruik te maken van wetenschappelijke onderbouwingen kunnen er nieuwe inzichten ontstaan.

Studenten

Daarnaast vangt de IT Hub al meerdere ondernemers via de partners, zoals Ik Ben Drents Ondernemer, op en ondersteunt hen in hun digitale vaardigheid en om hun product of dienst beter in de markt te zetten. Hierbij helpen studenten van verschillende opleidingen zoals het Groningen Digital Business Centre van de RUG, de ICT academie van het Alfa-college, Digilink (NHL Stenden, Hanzehogeschool Groningen, Alfa- college en Drenthe College) en DSHG van de Hanzehogeschool bedrijven met het formaliseren van het probleem en ondersteunen zij bij het bouwen van een concept. Andersom helpen de ondernemers de student inzicht te geven in het bedrijfsleven.

Benchmark

Om ondernemers verder te kunnen helpen, is in samenwerking met Ik Ben Drents Ondernemer een benchmark ontwikkeld. Alle ondernemers en het mkb zijn van harte uitgenodigd om deze in te vullen. Met de uitkomsten kan de IT Hub een directe koppeling maken met een van de betrokken partijen om er samen mee aan de slag te gaan. De benchmark is via de site van Ik Ben Drents Ondernemer in te vullen.

Disclaimer: dit artikel is geschreven begin 2022 voor onze Glossy