Van opknappen naar verduurzamen


In Veenoord, in de drie hofjes in de Van Hogendorpstraat, de Thorbeckestraat en de Groen van Prinstererstraat, staan zowel huur- als particuliere woningen door elkaar heen. In de context van de woon- en leefbaarheidsvisie Nieuw-Amsterdam-Veenoord werken welzijnsorganisatie Sedna, Dorpsbelangen Nieuw-Amsterdam, de gemeente Emmen en woningcorporatie Woonservice Drenthe nu samen om de mogelijkheden te onderzoeken om alle huizen in de drie hofjes te verduurzamen en de openbare ruimte te verbeteren.

Het gaat dus niet alleen om verduurzaming en de woningen kwalitatief op peil te houden, maar ook om de leefbaarheid en het sociale welbevinden van de inwoners. Projectleider Hilko Oosterhuis vertelt dat het project langzaam op gang komt. “Een aantal zaken loopt al goed. Zo is het groen inmiddels aangepakt. De speeltuin is schoongemaakt en hersteld, het zand is vervangen door zand dat onaantrekkelijk is voor katten en de planten in het openbare gebied worden vervangen door planten met meer kleur.” Deze opfrissing motiveert de buurtbewoners om de buurt samen netjes te houden en af en toe mee te helpen met het onderwerp. “Verder wordt er gewerkt aan de uitvoering van een aantal verkeersremmende maatregelen, zoals drempels.”

Energiecoaches

Voor wat betreft de verduurzaming worden de huurwoningen op dit moment al opgeknapt. “Voor de particuliere woningeigenaren zijn we gestart met een traject met energiecoaches. Zij inventariseren de behoeften en kijken samen met hen wat er mogelijk is op het gebied van verduurzaming.” Hilko vervolgt: “Samen met onze adviseur Yang Soo Kloosterhof voeren we inmiddels de verkennende gesprekken met de eigenaren over mogelijkheden om ook echt stappen te zetten om hun woning te verduurzamen”.