Participatie van de inwoners bepaalt het succes


De hoofddoelstelling van Expeditie De Monden is om de zorg voor inwoners dichterbij en samen met hen te organiseren. Vanuit verschillende invalshoeken wordt dit opgepakt. Na een moeizame start door de coronapandemie kwam halverwege 2021 de vaart erin. Expeditie De Monden bestaat uit apart van elkaar opererende subprojecten. Ze zijn complementair aan elkaar, zowel op inhoud van de projecten als de meewerkende organisaties. “We zetten de organisatiepet af en werken vanuit één gezamenlijk belang”, vertelt projectleider Niels Frietema, “wat ook voor meer kennis en begrip voor elkaars werk leidt.”

We zetten de organisatiepet af en werken vanuit één gezamenlijk belang

Steunouder

Vanaf maart 2022 wordt hier een jaar lang een pilot gedraaid met het project Steunouder. Dit project is ontstaan vanuit de behoefte aan meer voorzieningen voor zorgvragen in gezinnen, zonder daar meteen een nieuwe organisatie voor op te zetten. Een steunouder is een vrijwilliger die kinderen en hun ouders bijstaat in het dagelijks leven en waar het kind wekelijks terecht kan. “De steunouder biedt het kind een rustige en veilige plek, zodat het kind beter kan omgaan met zijn of haar eigen omgeving”, vertelt Niels. “De ouders krijgen dan wat meer ruimte om met hun eigen situatie om te gaan.” De Steunouder-aanpak vergroot de kans dat de ouder voor het eigen kind kan blijven zorgen. Niels geeft aan dat het project ook in breder perspectief grote meerwaarde heeft. “Steunouder normaliseert het elkaar te hulp schieten, er ontstaat meer verbinding binnen de wijk en de gemeente en het voorkomt de noodzaak van de inzet van hulpverlening, waar lichtere vormen van ondersteuning georganiseerd kunnen worden.”

Er ontstaat meer verbinding binnen de wijk en de gemeente

Backpack

Het project dat de meeste vorderingen heeft gemaakt, is Backpack in Valthermond. Het vullen van de rugzak van kinderen met een diversiteit aan bagage, dat is de kern van Backpack. Kinderen participeren in Backpack tijdens én na schooltijd. “We zijn gestart met sport- en beweegactiviteiten, culturele activiteiten en beroepsbeleving, maar er zit nog zoveel meer achter dit programma”, vertelt Niels enthousiast. “Zo is er elk week wat te doen in het dorp, dankzij lokale bedrijven, verenigingen en organisaties. Kinderen organiseren mee, onder het mom ‘als je iets graag wilt, dan kan je je daarvoor inzetten’.” De kinderen worden ook echt gemotiveerd zich niet te laten belemmeren. “Je moet kunnen worden wat je wilt en dat is niet per se wat je kent. We willen intergenerationele denkpatronen doorbreken en de kinderen op basis van hun eigen ervaringen keuzes leren maken.”

Reuring

De lokale samenwerking heeft positieve effecten voor het hele dorp. “Organisaties werken samen aan iets wat voorheen niet als hun core business werd gezien en nu benutten ze elkaars kracht. Er komt een hart in het dorp, waar steeds meer ontmoetingen en gesprekken plaatsvinden. Er ontstaat meer cohesie en de problematiek komt langzaam achter de voordeur vandaan.” De aanwezigheid van één of meerdere professionals in dit project is volgens Niels wel een voorwaarde voor de continuïteit en de kwaliteit. “Maar participatie van de inwoners maakt het uiteindelijk tot een succes. Wij geloven dat een mix altijd nodig is en dat het niet gedragen kan worden door óf alleen professionals óf alleen inwoners.” En dat levert heel wat op in Valthermond. “Reuring, meer contact en een enorme plus op de leefbaarheid in het dorp, in ieder geval de jeugd. De omliggende dorpen willen nu ook graag zo’n programma.”