Sociale wijkteams zorgen voor eenduidige hulpverlening


Hulp aan mensen met problemen op meerdere levensgebieden wordt steeds effectiever en efficiënter georganiseerd. In Hoogeveen zijn ze bezig deze ondersteuning en zorg op elkaar af te stemmen en te stroomlijnen. “Het belangrijkste doel is kwetsbare huishoudens voegtijdig signaleren”, zegt ambtelijk verantwoordelijke Arthur Overgoor, waarbij het uitgangspunt is “Eén huishouden, één plan en één regisseur.”

Na de zomervakantie van 2021 zijn ze in Hoogeveen met deze nieuwe manier van werken gestart. “In vijf gebieden binnen onze gemeente zijn sociale teams ingericht.” In de sociale teams werken gemeente, woningcorporaties, de politie, het welzijnswerk en Optimaal Leven, een samenwerkingsverband van VNN, GGZ Drenthe en Cosis, intensief samen. “De wijkprofessionals komen regelmatig bij elkaar om casussen met meervoudige problematiek te bespreken. Onder leiding van een zogenaamde verbinder maken de partijen concrete afspraken met elkaar over wie welke casus oppakt en welke bijdragen de anderen leveren. De voortgang van de hulpverlening wordt vanuit de wijkteams gemonitord.”

Doorontwikkelen

Deze nieuwe manier van werken is een leerproces. “Het is nu nog zoeken naar een eenduidige werkwijze voor alle teams”, vertelt Arthur. “Daarbij spelen ook praktische vragen, als hoe om te gaan met de privacy wet- en regelgeving.” Ook in de regio zijn de geleerde lessen van belang. “Andere gemeenten in de regio kunnen leren van de ervaringen in Hoogeveen en Hoogeveen kan leren van de ervaringen in andere regiogemeenten. waar andersoortige wijkteams zijn”, zegt Arthur. Voorlopig is daar ook nog volop ruimte voor, want de gemeenteraad van Hoogeveen heeft in februari het ‘Herontwerp Sociaal Domein’ vastgesteld. “Daarin staat dat de gemeente de komende jaren de sociale wijkteams verder wil versterken en doorontwikkelen en dat kan op breed draagvlak rekenen in de Hoogeveense samenleving.”

Andere gemeenten in de regio kunnen leren van de ervaringen in Hoogeveen en Hoogeveen kan leren van de ervaringen in andere regiogemeenten.