Toolbox biedt ondersteuning aan woningeigenaren


Sinds half januari 2022 is Erwin Jalving projectleider Financieringsinstrumenten. Zijn opdracht is het bedenken van een integrale aanpak voor het verduurzamen en isoleren van de particuliere woningvoorraad binnen de geselecteerde proeftuinen in Zuidoost Drenthe. Hierbij kan hij goed gebruik maken van de lessen die al geleerd zijn door de actieve projectleiders. “Uiteindelijk moet dat leiden tot een goed gevulde toolbox, waarmee de woningeigenaren kunnen worden geholpen met de verduurzaming van hun woning, maar ook als ze bijvoorbeeld langer zelfstandig thuis willen blijven wonen”, vertelt Erwin.

“Vanuit mijn ervaring met projecten in het kader van verduurzaming en het aanpakken van energiearmoede in de particuliere woningvoorraad in Oost-Groningen ben ik gevraagd om aan de slag te gaan met de proeftuinen in Zuid- en Oost-Drenthe.” Hij kan zijn eigen ervaringen dus goed bij die van de projectleiders voegen. “Ik ga kijken hoe ik de bestaande zaken, zoals energiecoaches, kan integreren met andere tools en ze goed op elkaar kan laten aansluiten.”

Gelukt

De praktijk van de proeftuinen leert dat de focus van dit project extra uitgaat naar methodieken om woningeigenaren met een smalle beurs te financieren, zodat ook zij ook mee kunnen doen in het verbeteren van hun woning. “Ik werk vooral veel samen met projectleiders en het ontwikkelteam Wonen.” Erwin vervolgt: “Kort nadat ik ben begonnen hebben we overlegd over richtingen die we op kunnen met het project en de middelen die daaraan verbonden zijn. Dat is in mijn optiek erg goed gelukt.” Concreet betekent dit dat Erwin aan de slag gaat met het geheel, dus met de zogenaamde toolbox, en de leden van het ontwikkelteam met de tools zelf. “Bij de ontwikkeling van de tools ben ik ondersteunend.” Daarbij kun je denken aan het bieden van gerichte subsidie, ondersteuning bij technische keuzes, het doorrekenen van de mogelijkheden en het aanbieden van de juiste uitvoering en financiering.

Geleerde lessen uit de proeftuinen input voor aanpak verduurzaming particuliere woningvoorraad

Aan de slag

Naar verwachting kan er in april een voorstel voor die goed gevulde toolbox naar de bestuurders. “Zodra de ontwikkelfase is afgerond en we de toolbox daadwerkelijk kunnen gaan inzetten, betekent dit voor woningeigenaren binnen de proeftuinen dat ze echt aan de slag kunnen met hun woning.” Dit levert woningeigenaren meer comfort op en een besparing in hun maandelijkse uitgaven. “En het reduceert natuurlijk de CO2-uitstoot in de regio”, besluit Erwin.

Disclaimer: dit artikel is geschreven begin 2022 voor onze Glossy