Het verhaal van Expeditie De Monden


Binnen de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe werken we aan de mooiste projecten om de regio verder vooruit te helpen op het gebied van wonen, werken en welzijn. In ‘Het verhaal van….’ lichten we steeds één van deze projecten uit. Deze keer vertelt projectleider Anne-Marie Keizer het verhaal van Expeditie De Monden.

De nieuwe route

Expeditie De Monden is ontstaan uit het in 2019 gestarte initiatief ‘Ons eigen plan’. De projectgroep bestaat uit een sociaal werker (sociaal team), een opbouwwerker en een jongerenwerker vanuit Andes (de sociale welzijnsorganisatie), een combicoach, een beleidsmedewerker gezondheid en een beleidsmedewerker sport en gezondheid van de gemeente Borger-Odoorn.

Eerder genomen foto: vlnr Janny Blom (Andes), Daniel Kroder (combicoach), Anne-Marie Keizer (projectleider)

Projectleider Anne-Marie Keizer: “We willen de zorg duurzamer maken, door de zorg op een andere manier te organiseren. Dit doen we door samen met inwoners te kijken naar de behoeften en dat wat er speelt in hun omgeving. Niet bepalen vóór inwoners, maar samen mét inwoners. Op deze manier willen we voorkomen dat mensen uiteindelijk in de hulpverlening terechtkomen. Om onze koers te bepalen, zijn we gestart met een lezing van organisatiepsycholoog Anke Siegers over ‘De nieuwe Route’. In een boek met de gelijknamige titel heeft zij haar visie op deze andere aanpak beschreven. De projectgroep heeft vervolgens de volgende ijkpunten bepaald: Jeugd 0-23 jaar (in eerste instantie basisschool), echtscheidingssituaties en gezinnen met financiële problemen.”

Niet voor mensen gaan bedenken

“We willen anders kijken door te experimenteren. Om tot concrete initiatieven te komen, hebben we brainstormsessies gehouden. Hier hebben we eigenlijk al een beetje geoefend met deze nieuwe manier van werken. Uit de brainstormsessie zijn drie experimenten geselecteerd, waar we de komende tijd mee aan de slag gaan:

  1. Het ontwikkelen van talenten, meer in je rugzak stoppen om andere vaardigheden te ontwikkelen.
  2. Het ontwikkelen van een app (MEES), om jongeren meer in beweging te krijgen, trots op hun gebied te laten zijn, beter gebruik te laten maken van hun netwerk. De app MEES is vernoemd naar meester Daniel, een graag geziene sportcoach in de buurt.
  3. Het organiseren van pop-up evenementen zodat kinderen andere kinderen leren kennen en andere talenten en vaardigheden ontwikkelen.”

Bekijk de film die van deze brainstormsessie gemaakt is.

De experimenten zullen steeds worden aangevuld met nieuwe experimenten.

Lerend effect

“Het mooie aan deze manier van werken is dat het een continu (lerend) proces is. Door te experimenteren, kun je datgene wat je geleerd hebt weer inbrengen bij nieuwe experimenten. Op deze manier kunnen we onze aanpak en de samenwerking steeds weer verbeteren. Wanneer deze manier van werken en de samenstelling van het team, succesvol blijken, kunnen we kijken hoe we het ook in andere gebieden in de regio kunnen uitwerken.”

linkedin logotwitter logo