Het verhaal van SIEC


Binnen de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe werken we aan de mooiste projecten om de regio verder vooruit te helpen op het gebied van wonen, werken en welzijn. In ‘Het verhaal van….’ lichten we steeds één van deze projecten uit. Deze keer vertellen directeur Herman G. Idema en kwartiermaker Jelle van der Heide het verhaal van het Solar Innovation & Experience Centre Emmen.

groenleven-dag-2-044-min

Het ontstaan van het fieldlab

Een van de grootste zonneparken van Nederland is gelegen in Emmen tussen bedrijventerrein Bargermeer-Zuid en Bedrijvenpark A37: het zonnepark Oranjepoort. Met een oppervlakte van 35 hectare, 90.000 zonnepanelen, voorziet dit park zo’n 9.000 huishoudens van elektriciteit. Binnenkort wordt aan dit park een fieldlab toegevoegd. Jelle van der Heide: “De wijze waarop dit project tot stand is gekomen, maakt het bijzonder. De gemeente Emmen heeft een aantal locaties aangewezen om zonneparken te realiseren. Hier zijn de inwoners actief bij betrokken. Met een aanbesteding is de markt vervolgens uitgedaagd een park te ontwikkelen waar ook de omgeving van zou profiteren. Groenleven uit Heerenveen bleek hier de beste ideeën voor te hebben, wat resulteerde in zonnepark Oranjepoort. Naast het realiseren van een zonnepark is samen met Groenleven ook invulling gegeven aan de wens van de gemeente Emmen om voorzieningen te ontwikkelen om goed opgeleide mensen en kennis in de regio te behouden. Daarvoor is gekeken naar datgene waar de regio zich in onderscheidt. De regio heeft een rijke historie in de productie en winning van energie en de kunststoffenindustrie. De klimaatverandering en de afnemende beschikbaarheid van gas en aardolie dwingen de olie-, gas- en kunststoffenindustrie om een transitieslag te maken naar duurzame energie en het gebruik van duurzame grondstoffen. De directe en indirecte werkgelegenheid van deze sectoren is gigantisch en die willen we natuurlijk graag behouden. De verduurzaming biedt daarvoor mooie kansen. Want juist in onze regio is de kennis en kunde aanwezig om de gewenste verduurzamingsslagen te maken. Daarom is het fieldlab bedacht. Er is vanuit de markt veel vraag naar praktijkonderzoek op het gebied van zonne-energie, de opslag van energie, energie uit waterstof en de toepassingen van biocomposieten. Met de komst van het fieldlab kunnen de aanwezige bedrijven en instellingen in de regio experimenteren en nieuwe toekomstperspectieven ontwikkelen.”

Jongeren interesseren

Herman Idema vertelt dat het fieldlab een broedkamer moet worden voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van zon en biocomposieten. “Het voortgezet onderwijs is aangehaakt en diverse onderzoeksinstellingen zijn zeer geïnteresseerd. Daarnaast hebben we de samenwerking gezocht met Entrance in Groningen, TNO en Eurotron en diverse bedrijven in de regio. We hebben testfaciliteiten, meetapparatuur en ruimte waar de leerlingen les kunnen krijgen. De markt vraagt en wij draaien! We willen de jeugd kennis laten maken met duurzame energie en verschillende materialen en testopstellingen. Het bijzondere is, dat de jongeren er ook echt mee aan het werk kunnen. Denk bijvoorbeeld aan de combinatie van zonneparken met landbouw. Wat is het effect van zonnepanelen op de ondergrond en de vegetatie? Wat is de beste opstelling voor zonnepanelen?  We kunnen het hier allemaal in de praktijk onderzoeken. Door het fieldlab komt er meer samenwerking tussen onderwijs, instellingen en bedrijven.”

Leren in de regio

“We richten ons in Emmen op actuele vraagstukken uit de markt. Bijvoorbeeld het geschikt maken van zonnepanelen, die veelal afkomstig zijn uit China, voor Nederland. Zoals oplossingen bedenken voor de overbelasting van het elektriciteitsnetwerk. Er komen steeds meer decentrale bronnen en er is een toename in de opbrengst van energie via de wind en de zon. In het fieldlab kunnen we testen in een representatieve omgeving. De kennis die hier wordt opgedaan kunnen de partijen in de regio bijvoorbeeld weer gebruiken om een stap verder te zetten in de ontwikkeling van hun onderneming. We willen de ruimte ook benutten om lezingen te houden, werkbezoeken te organiseren of kennissessies te organiseren.”, aldus Jelle van der Heide.

Herman Idema: “Daarnaast kijken we ook over de grenzen heen en verkennen we de samenwerking met de EDR. Samen onderzoeken we de mogelijkheden om ook kennis uit te wisselen met onze Duitse partners.”

De verwachting is dat het Solar Innovation and Experience Centre nog dit jaar wordt opgeleverd. Bekijk hier het filmpje.