De juiste hulp met minder hulpverleners


Mensen weten vaak zelf heel goed wat ze nodig hebben van hulpverleners en hun directe omgeving. We willen hen helpen die zorgvraag goed te stellen, zodat de ondersteuning beter kan aansluiten. We gaan testen hoe we de zorg slimmer kunnen organiseren, zodat we op maat de juiste hulp verlenen met minder hulpverleners en tegelijkertijd de zorg betaalbaar houden. De sleutelwoorden hierin zijn: vroegtijdig signaleren, normaliseren en de-medicaliseren. We starten met de volgende vier experimenten:

Gezinscoaches generatie-armoede

In Emmen en Coevorden werken we met een nieuwe aanpak om generatie-armoede te doorbreken. Ook Hardenberg sluit zich hierbij aan. Zo gaan gezinscoaches gezinnen begeleiden die al meerdere generaties moeten rondkomen van een laag inkomen. Door de uitbreiding met Hardenberg kunnen we nu niet 13 maar 18 gezinnen begeleiden. De gezinscoach maakt samen met de familie een realistisch plan en ondersteunt hen om hierin stappen te zetten. De aanpak richt zich niet, zoals nu gebruikelijk, op de bestrijding van schulden alleen, maar
juist op de onderliggende mechanismen, in de familie en/of de buurt, die het ingewikkeld maken om zich aan de armoede te ontworstelen. De welzijnsorganisaties in de regio werken hierbij samen met Rijksuniversiteit Groningen en de partners in de Alliantie van Kracht. We verlengen de financiering van de nieuwe werkwijze tot en met 2021.

Penvoerder: gemeenten Coevorden en Emmen

Expeditie De Monden: samen met inwoners de zorg en ondersteuning anders organiseren

De pilot ‘Ons eigen plan’ heeft een nieuwe naam gekregen: ‘Expeditie De Monden’. In deze pilot organiseren inwoners de zorg voor elkaar veel meer onderling en in samenhang met wat er nog meer speelt in hun dorp of wijk. Professionals ondersteunen dat proces door experimenteel te ontwikkelen. De verwachting is dat de zorg en ondersteuning verbeteren, het eigenaarschap van inwoners wordt versterkt en de professionals een andere rol krijgen. De drie ideeën die uit de eerste ronde zijn geselecteerd, gaan we de komende periode verder ontwikkelen.

Penvoerder: gemeente Borger-Odoorn

Stroomlijnen integrale hulp

Gemeente, welzijnswerk, woningcorporaties, politie, zorgaanbieders en huisartsen kijken over de grenzen van hun eigen specialisme heen. Zij ontwikkelen methodieken om passende en samenhangende hulp te bieden aan kwetsbare inwoners. Dat gebeurt dichtbij de inwoner in wijken en
dorpen Samen zorgen de organisaties ervoor dat kwetsbare inwoners op tijd in beeld komen. Vervolgens bieden zij de beste hulp en ondersteuning aan, toegespitst op de situatie van het gezin of individu. Vanuit de gedachte ‘één gezin/ inwoner, één plan’. Indien gewenst worden
voor de ondersteuning nieuwe diensten en activiteiten ontwikkeld in wijken en dorpen.

Penvoerder: gemeente Hoogeveen

Impuls Positieve gezondheid

In Aa en Hunze en Coevorden volgen 40 professionals en vrijwilligers een opleiding Positieve Gezondheid. Ook Hardenberg sluit hierbij aan met het organiseren van inspiratiesessies. Zij leren vanuit een andere invalshoek te werken: het accent ligt op de mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt en niet op de ziekte. Hoe ervaar je jouw gezondheid? Wat is écht belangrijk in het leven? Ben je tevreden, gelukkig of juist eenzaam? En wat zou je daaraan willen veranderen?

Penvoerder: gemeente Coevorden

Vroegsignalering

De gemeente Aa en Hunze en de gemeente Borger-Odoorn komen gezamenlijk met een nieuwe aanpak om dreigende schulden tijdig in beeld te krijgen, om te voorkomen dat inwoners in een schuldhulptraject terecht komen.Het idee hierachter is dat door vroegtijdig dreigende schulden bij inwoners te signaleren en hierop te acteren, de financiële stress weggenomen wordt bij de inwoner. Dit helpt de inwoner om zich te concentreren op het vinden van werk of werk te behouden, gezond te blijven en een gezonde gezinssituatie te creëren. Dit doen we door bijvoorbeeld tijdig financiële ondersteuning te bieden, waar nodig in combinatie met ondersteunende activiteiten om de inwoner in staat te stellen zelfstandig leven vorm te geven.

Penvoerder: gemeente Aa en Hunze