De juiste hulp met minder hulpverleners


Mensen weten vaak zelf heel goed wat ze nodig hebben van hulpverleners en hun directe omgeving. We willen hen helpen die zorgvraag goed te stellen, zodat de ondersteuning beter kan aansluiten. We gaan testen hoe we de zorg slimmer kunnen organiseren, zodat we op maat de juiste hulp verlenen met minder hulpverleners en tegelijkertijd de zorg betaalbaar houden. De sleutelwoorden hierin zijn: vroegtijdig signaleren, normaliseren en de-medicaliseren. We starten met de volgende vier experimenten:

Gezinscoaches generatie-armoede

In Emmen en Coevorden testen we een nieuwe aanpak om generatie-armoede te doorbreken. Zo gaan gezinscoaches 13 gezinnen begeleiden die al meerdere generaties moeten rondkomen van een laag inkomen. De gezinscoach maakt samen met de familie een realistisch plan en ondersteunt hen om hierin stappen te zetten. De aanpak richt zich niet, zoals nu gebruikelijk, op de bestrijding van schulden alleen, maar juist op de onderliggende mechanismen, in de familie en/of de buurt, die het ingewikkeld maken om zich aan de armoede te ontworstelen. De welzijnsorganisaties in de regio werken hierbij samen met Rijksuniversiteit Groningen en de partners in de Alliantie van Kracht (waaronder Tintengroep, Lentis, GGD Drenthe, Treant, Espria / GGZ Drenthe, Cosis, Domesta, Acantus, VNO-NCW en CMO STAMM).

Penvoerder: gemeenten Coevorden en Emmen

‘Ons eigen plan’: inwoners bepalen zelf hun zorg met professionals

In Borger-Odoorn begint de pilot ‘Ons eigen plan’. Inwoners organiseren de zorg voor elkaar veel meer onderling en in samenhang met wat er nog meer speelt in hun dorp of wijk. Professionals ondersteunen dat proces, zonder zelf al snel met oplossingen te komen. De verwachting is dat de zorg verbetert, de kosten lager zijn en professionals een andere rol hebben.

Penvoerder: gemeente Borger-Odoorn

Samen zorgen voor kwetsbare inwoners

Welzijnswerk, woningcorporaties, politie, zorgaanbieders en de gemeente slaan in Hoogeveen de handen ineen. Samen brengen zij in kaart welke inwoners welke specifieke hulp nodig hebben. Vervolgens wordt samen de beste zorg aangeboden, toegespitst op de situatie van het gezin of individu.

Penvoerder: gemeente Hoogeveen

Impuls Positieve gezondheid

In Aa en Hunze en Coevorden volgen 40 professionals en vrijwilligers een opleiding Positieve Gezondheid. Zij leren vanuit een andere invalshoek te werken: het accent ligt op de mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt en niet op de ziekte. Hoe ervaar je jouw gezondheid? Wat is écht belangrijk in het leven? Ben je tevreden, gelukkig of juist eenzaam? En wat zou je daaraan willen veranderen?

Penvoerder: gemeenten Aa en Hunze en Coevorden