Kansen voor kinderen


We willen kinderen de kans geven om zich te ontwikkelen naar hun mogelijkheden. Daarvoor gaan we de natuurlijke omgeving van het kind, zoals gezin, school en lokaal ondersteuningsnetwerk, beter toerusten. Er is nog betere samenwerking nodig tussen scholen en ouders, tussen scholen onderling en tussen scholen en jeugdzorgvoorzieningen, zoals welzijnswerk en de jeugdgezondheidszorg. In de zomer van 2020 starten we met 20 scholen.

Penvoerder: provincie Drenthe

Kinderen eerst

Ouders komen met hun kinderen bij de huisarts met vragen die niet altijd medisch van aard zijn. Denk bijvoorbeeld aan vragen rond opgroeien, gedragsproblemen en dergelijke. De vraag is of de ondersteuning van deze ouders en kinderen niet eerder mogelijk is, voordat de problemen te ingewikkeld zijn geworden. In Aa en Hunze starten huisartsen in twee dorpen met een andere manier van werken om kinderen eerder en anders te helpen: niet direct doorverwijzen naar een zorgaanbieder, maar eerst een gesprek met een maatschappelijk werker. Zo is er meer tijd om te onderzoeken wat er aan de hand is en samen naar een oplossing te zoeken.

Penvoerder: gemeente Aa en Hunze