Kansen voor kinderen


Kansen4Kinderen

We willen kinderen de kans geven om zich te ontwikkelen naar hun mogelijkheden. Daarvoor gaan we de natuurlijke omgeving van het kind, zoals gezin, school en het lokaal ondersteuningsnetwerk beter toerusten. We gaan daarnaast investeren in het versterken van de samenwerking tussen deze partijen. Het uiteindelijke doel van Kansen4 kinderen is dat
meer kinderen zich beter ontwikkelen op zowel sociaal emotioneel als cognitief niveau en beter in staat zijn hun talenten te ontwikkelen. Te denken valt aan:
• Meer kinderen starten het primair onderwijs op voldoende niveau van geletterdheid en taalvaardigheid
• Meer kinderen houden het niveau vast (of verbeteren het niveau) dat ze bij aanvang van het primair onderwijs hebben
• Minder kinderen maken gebruik van specialistische jeugdhulp (en korter en minder intensief gebruik)

We starten met het ophalen van vragen en doelstellingen bij de scholen. In de tweede helft van 2020 starten (tenminste) twintig scholen met projecten. Het initiatief én de procesmatige aanpak die gekozen zijn, blijken goed aan te sluiten bij de behoefte binnen het onderwijs. Nog
voor de feitelijke start hebben al veel meer scholen aangegeven interesse te hebben om aan te sluiten. Verder gaan we in de regio met een aantal lokale projecten testen hoe we jongeren beter kunnen helpen met vragen rond opgroeien.

Penvoerder: provincie Drenthe

Kinderen eerst

Ouders komen met hun kinderen bij de huisarts met vragen die niet altijd medisch van aard zijn. Denk bijvoorbeeld aan vragen rond opgroeien, gedragsproblemen en dergelijke. De vraag is of de ondersteuning van deze ouders en kinderen niet eerder mogelijk is, voordat de problemen te ingewikkeld zijn geworden. In Aa en Hunze starten huisartsen in twee dorpen met een andere manier van werken om kinderen eerder en anders te helpen: niet direct doorverwijzen naar een zorgaanbieder, maar eerst een gesprek met een maatschappelijk werker. Zo is er meer tijd om te onderzoeken wat er aan de hand is en samen naar een oplossing te zoeken.

Penvoerder: gemeente Aa en Hunze

Integrale jeugdhulp

Het kind en het gezin centraal stellen om te voorkomen dat een kind in de jeugdhulpverlening terechtkomt, dat is een van de doelen waar het in dit project om gaat. Dat wil zeggen het normaliseren en inbedden van hulp aan kinderen in een veilige pedagogische omgeving, zoals op school of in de buurt of in het netwerk, met één aanspreekpunt. Een ander doel is het terugbrengen van het aantal gezinnen dat nu complexe jeugdhulp ontvangt. De verschillende partijen die het gezin hulpverlenen moeten hiervoor nauw met elkaar samenwerken. Integrale jeugdhulp is jeugdhulp die passend en samenhangend is. Deze hulp is zo licht en gewoon mogelijk, maar ook direct intensief waar nodig.

Penvoerder: gemeente Emmen

Jeugdhulp gewoon dichtbij

Door de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp te versterken, krijgt de jongere die dat nodig heeft, de juiste hulp in een vertrouwde omgeving zoals school. Alle partijen in de jeugdhulp werken intensief samen in de ondersteuning voor de jongere en zijn omgeving. We werken preventief (signaleren tijdig) en plaatsen de jongere niet buiten zijn of haar sociale omgeving, maar bieden de hulp juist daarbinnen. Zo is jeugdhulp gewoon en dichtbij.

Penvoerder: gemeente Hardenberg