Langer zelfstandig thuis wonen: wat is daarvoor nodig?


Er zijn veel veranderingen gaande in de zorg. Zo voeren huisartsen steeds vaker zorgtaken uit die eerder door ziekenhuizen werden gedaan. Tegelijkertijd zijn er steeds minder huisartsen en steeds meer ouderen die zorg nodig hebben. Die ouderen wonen bovendien langer thuis, omdat ze pas veel later naar een verpleeghuis kunnen dan een aantal jaren geleden. Ouderen komen daardoor vaker bij de huisarts met problemen die niet medisch zijn, maar bijvoorbeeld door eenzaamheid komen.

Daarom onderzoeken we welke zorgvoorzieningen in wijken en dorpen nodig zijn om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen.

Penvoerder: gemeente Emmen