Voldoende gekwalificeerd personeel in de zorg


In de regio is een tekort aan gekwalificeerd personeel in de zorg- en welzijnssector. Jonge mensen trekken weg om hun opleiding te volgen en keren vervolgens niet terug. Om deze groep toekomstige werknemers voor de regio te behouden is het van belang mogelijkheden te bieden om hier opgeleid te worden. Als eerste stap is er een opleiding voor verpleegkundig personeel van start gegaan. MBO-verpleegkundigen kunnen sinds februari 2020 in de regio de flexibele opleiding volgen tot HBO-verpleegkundige. Zij volgen de opleiding voor het grootste deel bij het bedrijf waar zij in dienst zijn en zitten een dag per week op school. Partners zijn zorgaanbieders,
waaronder Icare, Tangenborgh en Treant, én de onderwijsinstellingen Drenthe College en NHL Stenden.

Penvoerder: gemeente Emmen