Actieprogramma impactondernemen Zuid- en Oost-Drenthe


Het stimuleren van impactondernemen draagt bij aan de innovatiekracht in de regio, het versterkt de economische structuur en maatschappelijke vindingrijkheid. Ook wel de betekeniseconomie genoemd. Impactondernemers leveren bijvoorbeeld een bijdrage aan sociale
of ecologische opgaven, denk aan het bieden van arbeidsplaatsen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of het maken van circulaire producten of diensten. Impactondernemers zijn bovengemiddeld innovatief en vaak intrinsiek gemotiveerd, waardoor zij erom bekend staan dat zij doorgaan waar anderen stoppen. Ze groeien vaak snel en bieden werkgelegenheid (vaak juist voor kwetsbare groepen). Om impactondernemers te faciliteren zodat zij zo goed mogelijk in staat zijn om hun maatschappelijke doelstellingen te bereiken stellen we een actieprogramma Impactondernemen Zuidoost-Drenthe op. Het bedrijfsleven draagt daardoor bij aan een duurzame, sociale, inclusieve en eerlijke samenleving. Dit levert uiteindelijk een bijdrage aan de brede welvaart in de regio.