Blue zone innovations


De vrijetijdssector is een van de belangrijkste sectoren voor de regio. Het project Blue Zone Innovations heeft tot doel het toekomstbestendig maken van deze sector door de innovatiekracht te vergroten en te zorgen voor een betere aansluiting tussen bedrijfsleven en het MBO-HBO. Daarnaast gaan regionale ondernemers in de vrijetijds- en gezondheidssector, onderwijsinstellingen en de overheid gezamenlijk werken aan het bevorderen van een gezonde levensstijl door het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten. Met opleidingen die aansluiten bij de huidige maatschappij worden verbindingen gelegd tussen zorg en welzijn aan de ene kant en een innovatieve vrijetijdssector aan de andere kant.