Digitalisering vrijetijdseconomie


Meegaan in de digitale wereld is ook voor (familie)bedrijven in de vrijetijdssector van groot belang. Met bijvoorbeeld data-analyse weet je beter welke wensen jouw potentiële klanten hebben en kun je daar je aanbod meer op inrichten. We ondersteunen deze ondernemers bij het maken van stappen in de digitalisering voor hun bedrijf. Hierbij maken we gebruik van de kennis binnen brancheverenigingen, experts op het gebied van digitalisering en datagebruik en komen hiermee tot een aanpak die de vrijetijdssector versterkt en daarmee de economie en leefbaarheid in het gebied vergroot.

Penvoerder: gemeente Aa en Hunze