IQ BLVD


IQ BLVD is een bedrijvencluster voor de maakindustrie. Ontstaan in de regio Hardenberg, met de bedoeling uit te breiden over de gehele regio. Talent, ondernemers, overheid, onderwijs en onderzoeks- en kennisinstellingen vinden elkaar op de IQ BLVD. Zij werken er samen op het gebied van innovatie, digitalisering en de toepassing van slimmere, snellere en groenere procestechnologieën. En ze bundelen hun krachten als het gaat om ondernemerschap en arbeidsmarktvraagstukken. Met dit initiatief hebben ondernemers in de maakindustrie, precisietechnologie en metaalbewerking de handen ineen geslagen. Want deze bedrijven en hun toeleveranciers moeten zich steeds meer onderscheiden in innovatie, design en specialisatie. De overheid investeert al veel. Het is hoog tijd om het ecosysteem ook door en voor ondernemingen te versterken. Vanuit IQ BLVD en vanuit de Regio Campus wordt gezamenlijk ingezet op regiobranding.