Haalbaarheidsonderzoek nationaal kenniscentrum recycling van polymeren


In onze huidige maatschappij is er steeds meer aandacht voor een circulaire economie en nog specifieker, het recyclen van polymeren. In onze regio beschikken we over een sterk kennisklimaat, meerdere onderzoeksfaciliteiten, inzamelingsinfrastructuur & verwerkingsmogelijkheden, chemieparken en vooral veel innovatieve bedrijvigheid. Een nationaal kenniscentrum moet de aanwezige kennis en de regionale krachten met elkaar verbinden en versterken. Het kenniscentrum brengt daarnaast kennis en expertise op het gebied van het recyclen van plastics bij elkaar. Juist ook door het verbinden van de techniek met maatschappelijke, economische en juridische vraagstukken.
Bij het onderzoek zijn diverse partijen betrokken, waaronder NHL Stenden, RUG, provincie Drenthe, gemeente Emmen, CICE, CuRe, BioBTX, Senbis e.a.