Platform (bio)composieten


In de regio is bij Fokker en de kennisinstellingen hoogwaardige kennis aanwezig over (bio)composieten. Deze kennis is ook interessant voor andere sectoren als de bouw, infra, meubel & transport. Composiet heeft veel voordelen ten opzichte van traditionele materialen zoals metaal, hout en steen. Het Platform (bio)composieten brengt het onderwijs (MBO, HBO, WO) en het bedrijfsleven bij elkaar, zodat de kennis benut en toegepast kan worden in de genoemde sectoren. Denk hierbij aan de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen en het bij- en omscholen van zittend personeel. Ook is het (bio) composietenplatform de omgeving voor onderzoek en innovatie. Dit internationaal unieke Platform maakt de cross-over tussen smart industry, agri en chemie. Het Platform verenigt en borgt initiatieven, kennis, scholing, faciliteiten, bedrijven en kennisinstellingen met als doel het regionale MKB en Fokker te laten bloeien, nieuwe economische  activiteiten te ontplooien en daarmee de werkgelegenheid te stimuleren.