Regio Campus


Met de RegioCampus (werktitel) wordt in samenwerking met regionale stakeholders hét knooppunt in Zuid- en Oost-Drenthe, Noord-Overijssel en daarbuiten gerealiseerd, waar alle niveaus van leren, werken en onderzoeken bij elkaar komen om samen te werken aan innovaties (van
kennisontwikkeling tot marktintroductie) en vernieuwende onderwijsconcepten op het gebied van Smart & Circular. De RegioCampus is een icoonproject van de Universiteit van het Noorden. Met de RegioCampus realiseert de regio een schaalsprong door de (inter)nationale aantrekkingskracht van de regio op bedrijven, kenniswerkers en studenten te vergroten, waarmee we het verdienvermogen en de weerbaarheid van de regio vergroten. De RegioCampus zorgt, door verbinding en samenwerking met regionale stakeholders, voor één gemeenschappelijke innovatieagenda voor de regio en speelt op die manier een verbindende
en coördinerende rol voor bestaande en te ontwikkelen thematische clusters, hubs en fieldlabs in de regio. De RegioCampus inspireert, zet aan tot ontplooiing, is open, biedt kansen, maakt herinneringen en blijft aan je ‘trekken’. Sterke bouwsteen onder de RegioCampus is de Groene Chemie. Bedrijfsleven en publieke partners hebben hier al successen bereikt vanuit een gezamenlijke agenda, van waaruit projecten zijn ontwikkeld die op elkaar doorbouwen in de TRL Train. Daarmee is de Groene Chemie een vliegwiel en een belangrijk thema van de RegioCampus. De bijdrage van de Regio Deal is bedoeld voor de opstartfase waarin concrete projecten zoals
een hybride onderzoeksgroep vorm wordt gegeven en tegelijkertijd wordt gebouwd aan een organisatie die in staat is om vanaf 2023 voldoende projecten te ontwikkelen om in de eigen financiering te voorzien.
Vanuit IQ BLVD en vanuit de Regio Campus wordt gezamenlijk ingezet op regiobranding.