Skills4future


Met Skills4future realiseren we door onderwijsvernieuwing een sterk en toekomstbestendig technisch mbo-beroepsonderwijs. Door samenwerking tussen het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheden verbeteren we regionale kennisdeling en innovatie (clustervorming van het technisch bedrijfsleven). Hierbij ligt de focus op toekomstbestendig vakmanschap en digitaliseringvraagstukken binnen de regionale industrie.