Wonen op Waterstof Tour


Waterstof als brandstof voor woningen is mogelijk en comfortabel. Om dit aan te tonen wordt in samenwerking met onder andere verschillende beroepsopleidingen de Wonen op Waterstof Tour georganiseerd. Van juni tot en met december 2020 reist een Tiny Waterstof Huis langs zes locaties in de regio. Hierin wordt zichtbaar hoe waterstof als brandstof in woningen werkt. Tegelijkertijd worden lespakketten ontwikkeld die ook online beschikbaar zijn. Drager van het pakket is een animatiefilm die de volgende zaken verduidelijkt: (noodzaak van) energietransitie, kansen daarin van waterstof en de techniek die gebruikt wordt bij waterstof.

Penvoerder: gemeente Hoogeveen


Energietransitie

Met de Regio Deal zetten we ook stappen op het gebied van duurzaamheid. Onderwijs en bedrijfsleven kunnen daar samen een aanjagende rol in spelen.